Lucia P.

Lucia P.

Prijíma študentov

Lucia P.

Prijíma študentov

Priateľská atmosféra pri doučovaní práva

Cena Od 20 €

Popis

Hodina doučovania, či už osobne alebo online cestou prebieha priateľsky v pokojnej atmosfére, keďže nie je tomu tak dávno keď som študovala právo.
Snažím sa doučovať nie len pre potreby štúdia, resp. prijímacieho konania, ale aj pre potreby praxe.
V rámci hodín doučovania sa študenti, či už SŠ alebo VŠ, neboja poukázať na to, čomu nechápu. Naopak vysvetlíme si to pokým nedôjde k pochopeniu celej problematiky.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

20 € / 55 min