Viktor N.

Viktor N.

Odpovedá do 5 hodín, na 50% správ
50% 5 hod
Prijíma študentov

Viktor N.

Prijíma študentov

Interaktívne a zaujímavé doučovanie

Cena Od 15 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

Dobrý! Som čerstvý maturant bilingválneho gymnázia, ktorý teraz pracuje ako lektor konverzačnej a biznisovej angličtiny. S doučovaním mám aj neformálne skúsenosti keďže som najstarší z troch súrodencov :).
Krédo mojich hodín je interaktivita, mojim cieľom je efektívne vysvetliť učivo a donútiť študenta hovoriť celú hodinu bez toho aby si uvedomil, že už ubehlo 50-60 minút.

Viem ponúknuť doučovanie v mieste bydliska klienta alebo online.

Absolvoval som AP kurzy z celej škály humanitných predmetov (geopolitika, psychológia, interpretácia literatúry, sociológia, anglický jazyk) a bral som si AP Seminar čiže mám veľa skúseností s písaním esejí, opisov a akademických papierov. Vo voľnom čase taktiež hrám na gitare (6 ročná skúsenosť) a v kapele :).

Doučko viem ponúknuť z:
-angličtiny
-konverzačná
-akademická (pomoc s esejami, príprava na maturity/príjmacie skúšky)
- Direct Method English (typ memorizácie novej gramatiky a slovníka

Veľmi rád od Vás budem počuť :)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min