Eduard K.

Eduard K.

Prijíma študentov

Eduard K.

Prijíma študentov

Hra na husliach, hudobná teória a dejiny hudby

Cena Od 25 €
Preferované časy: doobeda, večer, víkend

Popis

Som absolventom UKF v Nitre v odbore Učiteľstvo hudobného umenia, špecializácia hra na husliach.

Vyučujem aktívne na ZUŠ už 13 rokov. Pôsobil som na viacerých školách, moji žiaci sú na popredných miestach na rôznych medzinárodných súťažiach.

Som aktívnym hráčom v divadle v Komárne a taktiež n Maďarsku. Taktiež mám populárnu kapelu, sktorou hráme jazz, folk jazz, pop, rock a alternatívnu hudbu. Takže ak máte záujem o niečo zaujímavé, tak som tu pre vás v dispozícii.

Pracovné skúsenosti:

2019- súč.
huslista v Jókaiho divadle- Komárno a v Jászai Mari színház- Tatabánya

2014- súč.
pedagóg huslí na ZUŠ v Hurbanove

2015- súč.
pedagóg huslí na ZUŠ v Komárne

2013-2014
Učiteľ umeleckých predmetov na SZUŠ Sylvie Czafrangóovej

2012-2013
Zástupca riaditeľky na SZUŠ v Bratislave

2011-2013
Mentor umelecko výchovných, kultúrnych predmetov na Základnej škole v Komárne v rámci Rómskeho mentorského projektu na Slovensku


2011-2013
Člen komorného orchestra Charlesa Fischera zaoberajúca sa s filmovou hudbou

2010-2013
Učiteľ huslí, hudobnej náuky, vedúci umeleckej rady na SZUŠ v Bratislave

2007-2010
Mentor umelecko výchovných, kultúrnych predmetov na Základnej škole v Selici v rámci Rómskeho mentorského projektu na Slovensku

Typy lekcií

Štandardná lekcia

25 € / 55 min

Fotky a certifikáty