David H.

David H.

Prijíma študentov

David H.

Prijíma študentov

Ústne konverzácie/Cvičenia v Angličtine

  • -
Cena Od 10 €/hod

Popis

Ako najúspešnejší študent svojej triedy bilingválneho gymnázia v poslednom, maturitnom ročníku ponúkam ústne doučovanie v Anglickom jazyku, perfektné na vypílenie výslovnosti, plynulosti a sebadôvery počas komunikácie.

Doučovanie ponúkam vo väčšine okresu Malacky, na vopred dohodnutom mieste.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min