Magdaléna H.

Magdaléna H.

Magdaléna H.

Doučovanie predmetov 1. stupňa ZŠ

Cena Od 10 €
Doučuje predmety:

Popis

Ahoj som Meggie a učím na 1. stupni ZŠ a zároveň študujem na vysokej škole pedagogiku prvého stupňa. Učím všetky predmety od slovenčiny cez matematiku, až po prírodovedu a vlastivedu.
Doučujem hravou formou pomocou rôznych hier a cvičení už niečo vyše 2 rokov.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min