Adam K.

Adam K.

Prijíma študentov

Adam K.

Prijíma študentov

Učenie sa hrou

Cena Od 15 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

Som absolvent VŠ UKF v Nitre s aprobáciou AJ a TV. Učím 3. rok na SZŠ v Nitre. Okrem učenia sa angličtiny hrou ponúkam aj flexibilný čas. Okrem klasickej ponuky anglického jazyka ponúkam aj vyučovanie metódou CLIL, ktorá v skratke zahŕňa učenie biológie, prírodovedy a pod. v anglickom jazyku.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min

Fotky a certifikáty