Oliver 7.

Oliver 7.

Prijíma študentov

Oliver 7.

Prijíma študentov

"Doučovanie hrou a diskusiou: Taliančina a angličtina za skvelú cenu!"

Cena Od 10 €

Popis

Metodika výučby:

Môj prístup je založený na interaktívnom a angažovanom vyučovaní. Prehlbujem témy prostredníctvom diskusií, čítania a písania na témy záujmu študentov. Využívam bleskovky a hry, aby som učenie spríjemnil a zefektívnil.

Priebeh Typickej Hodiny:

Začínam krátkym opakovanim, potom rozvíjam témy s podrobnými vysvetleniami a diskusiami. Využívam bleskovky a hry na posilnenie pochopenia. Venovanie viac času riešeniu problémov robí hodiny zábavnejšími, podporujúc študentov k aktívnemu prejavu.

Špecifiká ako Súkromný Učiteľ:

Moja špecializácia spočíva v prístupe zameranom na riešenie problémov a zábavné aktivity. Chcem, aby študenti hovorili viac ako ja, vytvárajúc tak dynamické a angažované učebné prostredie.

Cieľová Skupina Hodín:

Moje hodiny sú určené pre ľudí vo veku od 10 do 60 rokov s úrovňou zdatnosti od základov až po B2. Prispôsobujem svoju výučbu, aby som zaistil, že každý študent nájde stimulujúce prostredie primerané jeho úrovni vedomostí.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min

Fotky a certifikáty