Radika P.

Radika P.

Odpovedá do 9 hodín, na 100% správ
100% 9 hod
Prijíma študentov

Radika P.

Prijíma študentov

Staň sa Business analytikom profesionálom a zarábaj nadštandardne

  • Doučuje aj online
  • Od  25 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 25 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Ak sa chceš aj ty stať úspešným v oblasti Business analýzy, Projektovej práce, Consultingu, Produktového manažmentu a chceš zarábať nadštandartne ako profesionál a to aj na Slovensku >>>>>> (cca 4000-7000+ EUR/mesiac)

Typy lekcií

Business analýza a consulting

Oboznámenie sa s business analýzou a rolou business analytika. Oboznámenie sa s očakávaniami a cieľmi študenta a nastavenie krokov k ich splneniu.

25 € / 60 min
Ako vyzerá bežný pracovný deň business analytika

Aké úlohy má business analytik počas bežného pracovného dňa a ako dlho trvajú rôzne stretnutia, na ktorých sa zúčastňuje.

25 € / 60 min
Bežný pracovný týždeň business analytika

Aké úlohy má business analytik počas pracovného týždňa a ako dlho trvajú rôzne stretnutia, na ktorých sa zúčastňuje.

25 € / 60 min
Korporátna reč / business výrazy

V korportánej firme kolegovia, interní či externí klienti komunikujú korporátnym jazykom. Slová ako stakeholder, sponsor, sprint, MVP, quick wins, KPI či backlog sú súčasťou slovníka a to aj v slovenčine (business slovenčina). Počas lekcie sa dozvieš, v akých situáciach sa používajú a ktoré sú najčastejšie používané korporátne a business výrazy. Ich používanie ti pomôže dostať sa na vysnívanú pozíciu a budovať si na nej ďalšiu kariéru.

25 € / 60 min
Príprava na pohovor

Príprava pre výberový proces/pohovor na pozíciu business analytika, projektového manažéra, dátového analytika, produktového manažéra, testera (QA), scrum mastera, product ownera a iné. Ako zodpovedať otázky, ktoré kandidát dostane? Aké kvality, skúsenosti, schopnosti zvýrazniť a čomu sa vyhnúť pri prezentovaní sa. Tipy a triky ako zaujať a ako sa stať žiadaným kandidátom.

25 € / 60 min
Príprava životopisu a motivačného listu

Príprava podkladov pre výberový proces na pozíciu business analytika, projektového manažéra, dátového analytika, produktového manažéra, testera (QA), scrum mastera, product ownera a iné.

25 € / 60 min
Bežné úlohy počas jedného sprintu projektu

Aké úlohy má business analytik počas jedného sprintu na projekte a ako dlho trvajú rôzne stretnutia, na ktorých sa zúčastňuje.

25 € / 60 min
Príprava dokumentácie pre business analýzu

Príprava pre získavanie vstupných informácií a požiadavok na zmenu (meeting, workshop, dotazník a pod.) Príprava procesnej mapy Príprava špecifikácií Práca s prototypmi Príprava testovacích scenárov Príprava use casov Zaznamenanie špecifikácií v ticketing toole a iné

25 € / 60 min
Testovanie a dodanie incrementu

Testovanie v UAT Demonštrácia a prezentácia vytvoreného inkrementu (čiastkového produktu) Zbieranie spätnej väzby Retrospektíva v agile teame Riešenie change requestov Riešenie bugov

25 € / 60 min
Vedenie online stretnutia

Vytvorenie pozvánky online stretnutia, zistenie voľných miestností pre prítomných onsite, zistenie voľných časových slotov pozvaných, napísanie agendy. Vedenie stretnutia a spôsob komunikácie so zúčastnenými cez videohovor ale aj prítomných v mítingovej miestnosti. Zaznamenanie výsledkov stretnutia, dohody a úlohy. Rozposlanie meeting minutes pozvaným. Nastavenie opakovania stretnutia.

25 € / 60 min