Monika K.

Monika K.

Odpovedá do 21 hodín, na 100% správ
100% 21 hod
Prijíma študentov

Monika K.

Prijíma študentov

Preferujem online doučovanie.

Cena Od 10 €

Popis

Vyštudovala som učiteľstvo v kombinácii Mat-Chem na PF UPJŠ. Oba predmety ma veľmi fascinujú a ich vyučovanie je pre mňa potešením.

Skúseností s doučovaním by som popísala nejako takto: VŠ mat > SŠ mat > ZŠ mat > SŠ chem.

Pri doučovaní pracujem s vopred zaslanými materiálmi a snažím sa o to, aby sa žiak nenaučil algoritmus, ale aby rozumel tomu čo robí a prečo to robí.

(: Teším sa na spoluprácu

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 60 min