Adam K.

Adam K.

Prijíma študentov

Adam K.

Prijíma študentov

Online doučovanie angličtiny

  • Doučuje aj online
  • Od  12 €
Cena Od 12 €
Doučuje predmety:

Popis

Ponúkam doučovanie anglického jazyka pre ZŠ aj SŠ (po úroveň B2).

Mám vyštudované anglické bilingválne gymnázium vo Vrbovom a počas štúdia som úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku v anglickom jazyku, ako aj zahranične uznávanú skúšku Cambridge Advanced English na najvyššej možnej úrovni C2.

Okrem toho mám skúsenosť s prácou s deťmi a mládežou, keďže počas leta pracujem ako animátor v detských táboroch.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

12 € / 50 min