Miroslava H.

Miroslava H.

Prijíma študentov

Miroslava H.

Prijíma študentov

Doučovanie geografie a dejepisu

Cena Od 10 €

Popis

Ponúkam doučovanie dejepisu a geografie pre žiakov základnej a strednej školy.
Vyštudovala som učiteľstvo geografie a histórie. Tieto predmety som vyučovala niekoľko rokov a v súčasnosti pracujem ako pedagogická asistentka. Vďaka tomu mám viac skúseností so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Doučovať môžem osobne alebo online.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min