Sára S.

Sára S.

Prijíma študentov

Sára S.

Prijíma študentov

Doučovanie angličtiny za prijateľnú cenu

Cena Od 12 €/hod

Popis

Volám sa Sára, mám čerstvých osemnásť a po dlhých rokoch doučovania anglického v jazyka som sa rozhodla pomáhať deťom online :)
Študujem na bilingválnom anglickom gymnáziu a postupne smerujem k vykonaniu štátnej skúšky z tohto predmetu. Moje hodiny sa skladajú z viacero časti - gramatická časť, učenie sa hrou, čítanie s porozumením/počúvanie s porozumením a komunikácia.

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

skrátená ukážka bežnej doučovacej hodiny

5 € / 20 min
Štandardná lekcia

lekcia so všeobecným zameraním - čítanie s porozumením/počúvanie s porozumením, gramatická časť a konverzácia

12 € / 55 min