Jana M.

Jana M.

Odpovedá do 1 hodiny, na 70% správ
70% 1 hod
Prijíma študentov

Jana M.

Prijíma študentov

Doučovanie SJL - spolu to zvládneme :)

Cena Od 12 €/hod
Preferované časy: poobede, večer, víkend
Doučuje predmety:

Popis

Som učiteľkou pre I. a II. stupeň ZŠ. Momentálne pôsobím ako učiteľka SJL na II. stupni ZŠ a mám 9 ročnú prax. Pomôžem s prípravou na:
- prijímačky na SŠ,
- bilingválne gymnáziá,
- T9,
- vyučovanie (vysvetlenie nepochopenej témy/učiva, pomoc s domácimi úlohami),
- vyučovanie aj pre žiakov na I. stupni.
Mám skúsenosti aj s doučovaním cudzincov a žiakov so ŠVVP.
Na konkrétnom termíne sa dohodneme :)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

12 € / 55 min