Aleksander T.

Aleksander T.

Prijíma študentov

Aleksander T.

Prijíma študentov

"One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way." - Frank Smith

Cena Od 13 €

Popis

Môj pracovný život v korporáciách mi poskytol širokú perspektívu v oblasti podnikania a tímovej spolupráce. Súčasne som sa nadchol pre viacero jazykov, čo mi umožňuje efektívnu komunikáciu v medzinárodnom prostredí. Mimo pracovných hodín s radosťou zdieľam moje znalosti a skúsenosti pri doučovaní, pričom vidím v tom príležitosť prispieť k rozvoju ďalších ľudí.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

13 € / 55 min