Alex G.

Alex G.

Prijíma študentov

Alex G.

Prijíma študentov

Hodiny slovenčiny, literatúry, angličtiny či konverzácie v anglickom jazyku s príjemnou lektorkou

Cena Od 15 €/hod

Popis

Som študentkou vysokej školy UPJŠ v Košiciach, kde študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo. Doučovaniu sa denne venujem cez 2 roky. Najradšej mám lekcie slovenského jazyka a konverzácie v anglickom jazyku, ale takisto rada vyučujem anglický jazyk v zmysle "general English". Ku študentom mám stále pozitívny prístup a snažím sa ich motivovať na ich ceste za želanými výsledkami. Rada poskytnem odporúčania či materiály na samoštúdium a som plne k dispozícii, ak majú študenti otázky či postrehy z bežných dní ohľadom rôznych slovenských či anglických gramatických javov, ktoré niekde zachytili. Spolu si ich potom na hodine rozanalyzujeme, aby sme vedeli, prečo autor volil práve takýto výraz, a či on sám neurobil chybu. Skrz zvedavosť sa na nás nalepí najviac :)

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 60 min