Jela K.

Jela K.

Prijíma študentov

Jela K.

Prijíma študentov

Speaking, good grammar and new vocabulary... all that you need!

Cena Od 13 €/hod

Popis

Filozofická fakulta UK v Bratislave,
aprobácia ANJ-SJL
Gramatika, slovná zásoba,
konverzácie
Pre dospelých aj pre deti
Individuálne aj skupiny
Bohaté skúsenosti zo zahraničia
Spokojní klienti
Prax vyše 15 rokov
Na základnej škole
Momentálne učím v súkromnej jazykovej škole

Typy lekcií

Štandardná lekcia

13 € / 55 min