Svietlana B.

Svietlana B.

Prijíma študentov

Svietlana B.

Prijíma študentov

Najlepšie doučovanie

  • Doučuje aj online
  • Od  13 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 13 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Pri doučovaní jazykov sa snažím vytvoriť prostredie, ktoré je interaktívne a prispôsobené individuálnym potrebám mojich študentov. Moja metóda sa opiera o komunikáciu, porozumenie a praktické cvičenia, ktoré umožňujú študentom získať dôveru v používaní týchto jazykov v reálnych situáciách. Spolu s gramatikou a slovnou zásobou sa venujem aj kultúre a histórii týchto krajín, čo pomáha študentom lepšie porozumieť kontext ich jazykového učenia. Moje hodiny sú plné podpory, motivácie a individuálneho prístupu, aby každý študent dosiahol svoje jazykové ciele efektívne a s radosťou.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

13 € / 55 min