Nina R.

Nina R.

Prijíma študentov

Nina R.

Prijíma študentov

Vylepšite svoje anglické rozprávanie s lektorom, ktorý vám otvorí dvere k plynulej komunikácii.

  • Doučuje aj online
  • Od  10 €
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 10 €
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend

Popis

Som lektorka angličtiny s bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom k výučbe. Môj jazykový vývoj začal na anglickej škole, kde som absolovala celé vzdelávanie v angličtine a odborných predmetoch počas 13 rokov. Denná interakcia s ľuďmi z rôznych kútov sveta mi umožnila získať vynikajúcu úroveň konverzácie v angličtine. Po úspešnom absolvovaní britskej vetvy - Cambridge, kde som úspešne absolovala IGCSE a A-level skúšky z angličtiny a odborných predmetov, som získala certifikát na úrovni C1 v IELTS. S rozsiahlymi jazykovými schopnosťami som cestovala po celom svete a momentálne sa pripravujem na vysokoškolské štúdium vo Viedni, kde plánujem pokračovať vo štúdiu v anglickom jazyku. S mojou odbornosťou a vášňou v angličtine som pripravená pomôcť vám dosiahnuť vaše jazykové ciele.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

10 € / 55 min
Angličtina- konverzácia

V mojich hodinách angličtiny zameraných na komunikáciu sa budeme venovať praktickým a relevantným situáciám, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše jazykové schopnosti. Na začiatku hodiny si spoločne vyberieme tému, ktorá vás zaujíma alebo ktorá je pre vás dôležitá. Ďalej budeme pracovať na slovnej zásobe a frázach, ktoré sú relevantné pre danú tému, a následne sa spoločne zapojíme do rôznych cvičení a rolí, ktoré vám pomôžu rozvíjať váš jazykový prejav a porozumenie. Budeme sa venovať aj konverzačným stratégiám a korektnosti výslovnosti. Na konci hodiny budete mať príležitosť použiť získané zručnosti v reálnych situáciách a dostanete spätnú väzbu, ktorá vám pomôže identifikovať vaše silné stránky a oblasti na zlepšenie

15 € / 55 min
Angličtina- IELTS

Počas mojich hodín angličtiny zameraných na pripravu na IELTS skúšku sa budeme dôkladne pripravovať na všetky časti testu - počúvanie, čítanie, písanie a konverzáciu. Začneme diagnostickou skúškou, aby sme identifikovali vaše silné stránky a oblasti na zlepšenie. Potom sa budeme venovať konkrétnym stratégiám a technikám pre každú časť testu, a to prostredníctvom cvičení, diskusií a praktických príkladov. Budeme sa zaoberať aj rozšírením slovnej zásoby a gramatiky, ktoré sú kľúčové pre úspešné absolvovanie testu. V priebehu hodiny budete mať príležitosť pracovať na reálnych testových otázkach a dostanete spätnú väzbu, ktorá vám pomôže zlepšiť sa a zvýšiť vašu istotu pred skúškou. Na záver hodiny si spoločne vyhodnotíme váš pokrok a stanovíme ďalšie kroky pre vašu úspešnú prípravu na IELTS skúšku

18 € / 55 min