Daniel Š.

Daniel Š.

Prijíma študentov

Daniel Š.

Prijíma študentov

Doučovanie jazykov online

Cena Od 15 €

Popis

Som študent kvinty - alebo prvého ročníka na strednej škole, na škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu. Často sa zapájam do jazykových olympiád a moje lekcie by som rád robil online prostredníctvom videohovorov. Doučovať budem interaktívne a teda budem zapájať aj môjho študenta.

Typy lekcií

Štandardná lekcia

15 € / 55 min