Michaela D.

Michaela Deptová
Účet overený:
 matematika, geografia, anglický jazyk
 Poprad
 058 01 (Filice)
  70% zodpovedaných správ
  1h priemerná rýchlosť odpovede

Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v odbore učiteľstvo akademických predmetov matematika - geografia. Svoje vedomosti chcem posunúť ďalej tým, ktorí to potrebujú. Okrem týchto predmetov mám veľkú záľubu v angličtine, ktorej sa teraz tiež aktívne venujem aj na jazykovej škole.Tento doučovateľ aktuálne nie je dostupný. Skús kontaktovať niektorého z odporučených.

Napísať referenciu