10 gramatických chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť

10 gramatických chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Publikované: 14. 5. 2019 Autor: Juraj S.

Uvedomujeme si, aké dôležité je písať bez gramatických chýb. Ak vám znalosť spisovnej slovenčiny na rešpekte nepridá, tak vám to zneho aspoň určite neuberie. Preto sme sa rozhodli prebrať tento článok a dúfame, že vám pomôže nielen počas písania na internet, ale aj v každodennom živote.

Každý totiž chce, aby sa ostatní zameriavali na obsah jeho výpovede, a nie na jeho neznalosť gramatiky.

1. Oni/ony/sami/samy/radi/rady

Oni, sami a radi sa viažu na životný mužský rod. Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužský, stredný a ženský). Oni tam pôjdu radi sami. (muži) Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti) Duby tam stáli samy.

Pozor: Spojenie Ženy sú samé je nesprávne, pretože slovo samý sa používa na vyjadrenie väčšieho množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty.

Napr. Sú tu samé ženy a žiadni muži.

2. Prvýkrát/prvý raz

Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvýkrát, dvakrát) Slová končiace na raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz)

3. Ako napísať 5 397 036?

Pät miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť. Toľko obyvateľov má Slovenská republika podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011.

Jednotky, desiatky, stovky a tisícky v základnom tvare píšeme spolu.

Desiatky a jednotky pri skloňovaní oddeľujeme.

Milióny a miliardy píšeme osobitne.

Takže si to zopakujme:

Pät miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť občanov Slovenskej republiky.

O piatich miliónoch tristodeväťdesiatsedemtisíctridsiatich šiestich občanoch Slovenskej republiky.

4. Čiarka pri samozrejme, pochopiteľne, prirodzene, našťastie…

Týmito a podobnými časticami vyjadruje autor vo vete svoje subjektívne hodnotenie skutočnosti. Preto pre ich vyčlenenie používame čiarky. Ak sa nachádzajú na začiatku vety, píšeme za nimi čiarku. Pochopiteľne, včera sme kvôli zlému počasiu zostali doma. Samozrejme, všetko zjedli a nič mi nenechali. Ak sa nachádzajú v strede vety, čiarku píšeme pred aj za nimi. Trnavu som poznal dobre, a tak som sa, pochopiteľne, ujal vedenia. A vtedy, našťastie, prestalo pršať.

5. Predložky s/z a so/zo

Predložky z/zo sa viažu na genitív (z koho/z čoho). Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím). Išiel som s (s kým) Petrou z (z čoho) parku a stretli sme sa so (s kým) spolužiakmi zo (z čoho) školy.

6. Napadlo mi/napadlo ma

Napadla mi myšlienka = dostal som nápad. Napadol ma niekto = niekto ma ohrozil. Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov. Pri prechádzke lesom ma napadol medveď.

7. Euro sa skloňuje

Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto sa má skloňovať. Nechápem, prečo sa toľko Slovák vyjadrovať ako jaskynný človek: „Mám päť euro.“ Prečo nehovoriť aj „Mám päť dolár” alebo „Mám päť libra”? Skloňovať! A to podľa vzoru mesto, nie žena (mám päť eur, nie päť eury).

8. Hanba, nie hamba

Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Bodka. Je to hanba, keď niekto používa slovo hamba. Nehanebný človek vám bez okolkov ukáže svoje ohanbie.

9. Môžeme, nie môžme

Slovo môžme v slovenčine neexistuje. Slovesá písať, česať a vládať majú v množnom čísle prítomného času správne tvary píšeme, češeme, vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri týchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme, vládzme. Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše môžeme, môžete.

Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje.

10. Medzery sa pred ?!, nepíšu

Ďalší jav slovenského internetu, ktorý nikdy nepochopím. Ľudia dávajú medzery pred čiarky, otázniky a výkričníky. Prečo to len robia? Nevedia , čo s toľkým voľným p r i e s t o r o m na internete ?

Ak to tak z nepochopiteľných dôvodov robíte aj vy, tak teraz prestaňte čítať tento článok a bežte urobiť jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a zahrajte sa hru „Nájdi otáznik/čiarku/výkričník”. Ak sa vám v nich podarí nájsť jedno z týchto interpunkčných znamienok, pozrite sa na všetko to voľné miesto, ktoré pred ním nie je. Zamyslite sa. Prestaňte medzery pred týmito znamienkami používať. Okejžiadnamedzera?

Ktorých z uvedených chýb ste sa až doteraz dopúšťali vy? Ktoré časté chyby by ste ešte do môjho zoznamu pridali?