Chcete sa doučovaním živiť? Ponúkame vám niekoľko rád, ako si založiť živnosť.

Chcete sa doučovaním živiť? Ponúkame vám niekoľko rád, ako si založiť živnosť.

Publikované: 14. 5. 2019 Autor: Juraj S.

Nie ste už študentom a doučujete ľudí cez portál doučma.sk, no zatiaľ nemáte podnikateľské oprávnenie? V tomto prípade stačí, keď si založíte živnosť, ktorá vo väčšine prípadov vzniká už ohlásením na príslušnom Obvodnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa miesta vášho bydliska.

Prv, než sa vyberiete na príslušný Obvodný úrad, prezrite si stránku ministerstva vnútra, kde nájdete podrobné informácie o založení živnosti, viac info nájdete tu: http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Pripravte sa na to, že za založenie živnosti budete aj platiť. Zapísanie voľnej živnosti stojí 5 eur, pri remeselnej alebo viazanej živnosti zaplatíte 15 eur za zapísanie živnosti. Tento poplatok môžete zaplatiť kolkami alebo v hotovosti.

Budete sa musieť rozhodnúť, aké bude vaše obchodné meno. Pri živnostníkoch je obchodné meno vaše meno a priezvisko. Za ním však môže byť ešte dodatok odlišujúci osoby podnikateľa alebo druh podnikania. Napríklad: Július Novák – Doučujem s DoucMa.sk.

Ak ste si vybrali obchodné meno, vypíšete tlačivo na ohlásenie živnosti pre fyzické osoby. To potom zanesiete na Obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania. Živnostenské úrady fungujú ako Jednotné kontaktné miesta, viac info tu : http://www.minv.sk/?elektronicke-jednotne-kontaktne-miesto.

Jednotné kontaktné miesta za vás vybavia niektoré formality, napríklad požiadajú o výpis z registra trestov, prihlásia vás ako SZČO do zdravotnej poisťovne na platbu zdravotných odvodov ale aj na daňový úrad na platbu dane z príjmu fyzických osôb.

Spolu s vypísaným tlačivom je potrebné pri remeselných a viazaných živnostiach priložiť aj doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť. Tá sa preukazuje sa výučným listom alebo ďalšími dokladmi podľa §22 živnostenského zákona.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám vydajú do troch pracovných dní odo dňa, keď získajú informácie z registra trestov. Súčasťou osvedčenia bude aj pridelenie vášho identifikačného čísla (IČO), pod ktorým budete identifikovateľní v živnostenskom registri a budete ho uvádzať na všetkých svojich dokumentoch súvisiacich s vašim podnikaním. Z daňového úradu vám poštou príde oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ). Toto DIČ budete uvádzať na faktúrach a budete ho používať ako váš identifikátor pri kontakte s daňovým úradom.

Tiež je nevyhnutné pre podnikateľa založiť si podnikateľský účet. Keď už nie pre prijímanie platieb od svojich zákazníkov, ktorým poskytujete služby domov a ktorí vám zväčša platia v hotovosti, účet budete potrebovať na platenie odvodov. Rovnako tiež musíte nahlásiť svoj podnikateľský účet na daňovom úrade, do 15 dní od jeho založenia.

Hneď od začiatku podnikania platíte odvody do zdravotnej poisťovne, zo začiatku v minimálnej výške. Odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte na začiatku podnikania, začnete ich platiť až od júla nasledujúceho roku, a aj to iba v prípade, že váš hrubý príjem presiahol sumu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu.