Pochopenie rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou

Pochopenie rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou

Publikované: 9. 3. 2023 Autor: Juraj S.

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete, pričom ňou hovorí viac ako 1,5 miliardy ľudí. Aké sú však rozdiely v spôsobe hovorenia a písania tohto jazyka medzi britskou a americkou angličtinou? V tomto príspevku sa budeme venovať hlavným rozdielom medzi britskou a americkou angličtinou a tomu, ako tieto rozdiely vznikli.

Rozdiely v pravopise

Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou je pravopis. Tieto rozdiely v pravopise možno sledovať už od prvých dní kolonizácie Severnej Ameriky Britmi. V tom čase neexistoval štandardizovaný pravopis anglických slov a pravopis slov bol do značnej miery ovplyvnený individuálnymi preferenciami a regionálnymi dialektmi. Keď Noah Webster v roku 1828 vydal Americký slovník anglického jazyka, snažil sa vytvoriť normu pre americký anglický pravopis, ktorá by ho odlíšila od britskej angličtiny. Ak sa chcete dozvedieť viac o historickom vývoji anglického jazyka, prejdite na náš príspevok o histórii a vývoji anglického jazyka. Existuje mnoho slov, ktoré sa v jednotlivých variantoch angličtiny píšu inak. Napríklad slovo "colour" sa v americkej angličtine píše ako "color", zatiaľ čo slovo "centre" sa píše ako "center". Medzi ďalšie rozdiely patrí napríklad "theatre" a "theater", "realise" a "realize", "programme" a "program", "analyse" a "analyze".

Možno si všimnúť, že väčšinu týchto rozdielov možno nájsť v koncovkách slov - rozdiely však možno nájsť aj uprostred slov. Hlavné pravopisné rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou sú tieto:

 • -our vs. -or: Mnohé slová, ktoré sa v britskej angličtine končia na -our, sa v americkej angličtine píšu na -or. Napríklad "colour" (britský) vs. "color" (americký), "favour" (britský) vs. "favor" (americký), "neighbour" (britský) vs. "neighbor" (americký).
 • re vs. -er: Niektoré slová, ktoré sa v britskej angličtine končia na -re, sa v americkej angličtine končia na -er. Napríklad "centre" (britské) vs. "center" (americké), "theatre" (britské) vs. "theater" (americké), "litre" (britské) vs. "liter" (americké).
 • -ence vs. -ense: Niektoré slová, ktoré sa v britskej angličtine končia na -ence, sa v americkej angličtine končia na -ense. Napríklad "defence" (britské) vs. "defense" (americké), "licence" (britské) vs. "license" (americké), "offence" (britské) vs. "offense" (americké).
 • -izovať vs. -ize: Niektoré slová, ktoré sa v britskej angličtine končia na -ise, sa v americkej angličtine končia na -ize. Napríklad "organise" (britské) vs. "organize" (americké), "realise" (britské) vs. "realize" (americké), "analyse" (britské) vs. "analyze" (americké).
 • -l vs. -ll: Odlišnosťou od vyššie uvedených rozdielov je jednoduché l vs. dvojité l, ktoré sa často nachádza uprostred slova. Vo viacerých slovách britská angličtina používa dvojité l, zatiaľ čo americká angličtina používa len jednoduché. Napríklad "traveller" (britské) vs. "traveler" (americké), "enrolment" (britské) vs. "enrollment" (americké), "counsellor" (britské) vs. "counselor" (americké).

Rozdiely v slovnej zásobe

Ďalším významným rozdielom medzi britskou a americkou angličtinou je používaná slovná zásoba. V jednom variante angličtiny sa bežne používa veľa slov, ktoré sa v druhom variante nepoužívajú. Napríklad v britskej angličtine sa na označenie nákladného auta používa výraz "lorry", zatiaľ čo v americkej angličtine sa používa výraz "truck". Podobne v britskej angličtine je "chips" druh tenkých plátkov zemiakov, ktoré sa smažia, zatiaľ čo v americkej angličtine sa "chips" vzťahuje na to, čo Briti nazývajú "french fries". Medzi ďalšie príklady rozdielov v slovnej zásobe patria napríklad "lift" a "elevator", "flat" a "apartment", "biscuit" a "cookie", "petrol" a "gasoline". Tieto rozdiely v slovnej zásobe možno vysvetliť historickými a kultúrnymi rozdielmi medzi oboma národmi. Vývoj týchto rozdielov bol ovplyvnený faktormi, ako je prisťahovalectvo, spoločenská trieda a hospodárske podmienky. Ak hľadáte zdroje o rozširovaní slovnej zásoby, pozrite si náš blogový príspevok o budovaní silnej slovnej zásoby.

Dole uvádzame niekoľko ďalších príkladov rozdielov v slovnej zásobe medzi britskou a americkou angličtinou:

 • "Boot" vs. "Trunk": V britskej angličtine sa úložný priestor v aute nazýva "boot", zatiaľ čo v americkej angličtine sa nazýva "trunk".
 • "Trousers" vs. "Pants": V britskej angličtine sa časť odevu, ktorá zakrýva nohy a boky, nazýva "trousers", kým v americkej angličtine sa nazýva "pants".
 • "Jumper" vs. "Sweater": V britskej angličtine sa odev, ktorý sa nosí na hornej časti tela kvôli teplu, nazýva "jumper", zatiaľ čo v americkej angličtine sa nazýva "sweater".
 • "Football" vs. "Soccer": V britskej angličtine sa šport, ktorý sa hrá s guľatou loptou, nazýva "football", kým v americkej angličtine sa nazýva "soccer".
 • "Garden" vs. "Yard": V britskej angličtine sa vonkajší priestor okolo domu nazýva "garden", zatiaľ čo v americkej angličtine sa nazýva "yard".
 • "Pavement" vs. "Sidewalk": V britskej angličtine sa cesta pre chodcov pozdĺž cesty nazýva "pavement", zatiaľ čo v americkej angličtine sa nazýva "sidewalk".
 • "Post" vs. "Mail": V britskej angličtine sa listy a balíky posielajú a prijímajú prostredníctvom "post", kým v americkej angličtine sa posielajú a prijímajú prostredníctvom "mail".
 • "Trolley" vs. "Cart": V britskej angličtine sa košík na kolieskach používaný na nákupy nazýva "trolley", kým v americkej angličtine sa nazýva "cart".

Gramatické rozdiely

Medzi britskou a americkou angličtinou existujú aj gramatické rozdiely. Jeden z najvýraznejších rozdielov je v používaní hromadných podstatných mien. V britskej angličtine sa hromadné podstatné mená považujú za jednotné číslo, zatiaľ čo v americkej angličtine sa považujú za množné číslo. Napríklad v britskej angličtine je "the team is playing well", zatiaľ čo v americkej angličtine je "the team are playing well". Rozdiely sú okrem iného aj v používaní predložiek, časovaní slovies a poradí slov. Tieto rozdiely v gramatike možno vysvetliť vývojom rôznych dialektov a regionálnych rozdielov v rámci jednotlivých variantov angličtiny. Ak sa chcete hlbšie ponoriť do pravidiel anglickej gramatiky, pozrite si náš blogpost o bežných gramatických chybách a ako sa im vyhnúť.

 • Kolektívne podstatné mená: V britskej angličtine sa kolektívne podstatné mená (napr. "tím", "vláda", "spoločnosť") môžu v závislosti od kontextu považovať za jednotné alebo množné číslo. V americkej angličtine sa spravidla považujú za jednotné číslo. Napríklad v britskej angličtine by ste mohli povedať "The team are playing well," zatiaľ čo v americkej angličtine by ste povedali "The team is playing well."
 • Použitie "have got": V britskej angličtine sa "have got" často používa vo význame "mať" alebo "vlastniť". Napríklad: "Bolí ma hlava." V americkej angličtine sa "have got" používa menej často a často sa nahrádza slovom "have". Tá istá veta by teda znela "I have a headache."
 • Predložky: V britskej angličtine sa niektoré predložky používajú inak ako v americkej angličtine. Napríklad v britskej angličtine by ste mohli povedať "I'm going to hospital", zatiaľ čo v americkej angličtine by ste povedali "I'm going to the hospital"
 • .
 • Pasívny čas nepravidelných slovies: V britskej angličtine majú niektoré nepravidelné slovesá iný tvar minulého času ako v americkej angličtine. Napríklad "learned" (americký - English) vs. "learnt" (britská angličtina), "burned" (americká angličtina) vs. "burnt" (britská angličtina).

Rozdiely vo výslovnosti

Výslovnosť je ďalšou oblasťou, v ktorej existujú rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou. Najvýraznejší rozdiel je v spôsobe výslovnosti samohlások. Napríklad v britskej angličtine sa samohláska "bath" vyslovuje s krátkym "a", zatiaľ čo v americkej angličtine sa vyslovuje s dlhým "a". Podobne samohláska "dance" sa v britskej angličtine vyslovuje s krátkym "a", zatiaľ čo v americkej angličtine sa vyslovuje s dlhým "a". Rozdiely sú aj v spôsobe výslovnosti spoluhlások, pričom niektoré spoluhlásky sa v každom variante angličtiny vyslovujú inak. Tieto rozdiely vo výslovnosti možno vysvetliť vývojom rôznych regionálnych prízvukov a dialektov v rámci jednotlivých variantov angličtiny. Máte problém zapamätať si pravidlá výslovnosti? V našom článku o efektívnych technikách štúdia získate praktické tipy a triky na lepšie zapamätanie.

Príklady, ktoré zdôrazňujú rozdiely medzi britskou a americkou anglickou výslovnosťou:

 • "Schedule": V britskej angličtine sa slovo "schedule" vyslovuje so zvukom "sh" na začiatku, ako "shed-yool". V americkej angličtine sa vyslovuje so zvukom "sk", ako "sked-yool."
 • "Herb": V britskej angličtine sa slovo "herb" vyslovuje s nemým "h", ako "erb". V americkej angličtine sa "h" vyslovuje ako "herb."
 • "Advertisement": V britskej angličtine sa slovo "advertisement" vyslovuje s dôrazom na druhej slabike, ako "ad-VER-tis-ment". V americkej angličtine je dôraz na tretej slabike, ako "ad-ver-tis-ment".
 • "Route": V britskej angličtine sa slovo "route" vyslovuje s dlhým "oo", ako "root". V americkej angličtine sa vyslovuje s krátkym zvukom "ou", ako "rowt"."
Ak chcete nájsť ďalšiu podporu vo výslovnosti, gramatike a slovnej zásobe, dobrou voľbou pre vás môže byť doučovanie angličtiny. Ak chcete nájsť doučovateľa online, môžete si vyhľadať služby doučovania na webových stránkach, ktoré ponúkajú širokú škálu predmetov a umožňujú vám vyhľadávať doučovateľov na základe vašej polohy, dostupnosti a rozpočtu. Tieto webové stránky poskytujú aj recenzie a hodnotenia od iných študentov, ktoré vám pomôžu vybrať správneho doučovateľa podľa vašich potrieb. Miestneho doučovateľa si budete môcť nájsť takmer kdekoľvek, napríklad doučovateľa angličtiny v Bratislave alebo učiteľa angličtiny v Nitre. Ak sa zapíšete na hodiny, kde môžete komunikovať s inými študentmi, čo je dostupné vo väčšine väčších miest, stačí zadať do vyhľadávača napr. hodiny angličtiny v Banskej Bystrici alebo hodiny angličtiny v Žiline.

Idiomatické výrazy

Idiomatické výrazy sú frázy, ktoré sa používajú na vyjadrenie určitého významu, ktorý nemusí byť zrejmý z doslovného výkladu použitých slov. V britskej angličtine sa používa mnoho idiomatických výrazov, ktoré sa nemusia používať v americkej angličtine a naopak. Napríklad v britskej angličtine sa výraz "the bee's knees" používa na označenie niečoho, čo je vynikajúce, zatiaľ čo v americkej angličtine sa na vyjadrenie toho istého významu používa výraz "the cat's meow". Podobne sa v britskej angličtine výraz "cheeky" používa na označenie niekoho, kto je drzý alebo neúctivý, zatiaľ čo v americkej angličtine sa v podobnom kontexte používa výraz "fresh". Tieto rozdiely v idiomatických výrazoch možno pripísať historickým a kultúrnym rozdielom medzi oboma národmi.

Niekoľko príkladov idiomatických rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou:

 • "Knackered": V britskej angličtine slovo "knackered" znamená “extremely tired", zatiaľ čo v americkej angličtine by ekvivalentný výraz znel “wiped out" alebo "exhausted".
 • "Fancy dress": V britskej angličtine "fancy dress" znamená kostým alebo oblečenie, ktoré sa nosí na maškarný večierok alebo podujatie. V americkej angličtine sa častejšie používa výraz "costume".
 • "Cheeky": V britskej angličtine slovo "cheeky" znamená drzý alebo neomalený. V americkej angličtine by podobný výraz mohol byť "fresh" alebo "saucy".
 • "Nappy": V britskej angličtine "nappy" označuje plienku. V americkej angličtine sa používa výraz "diaper".
 • "Hire": V britskej angličtine "hire" znamená "prenajať si" niečo. V americkej angličtine sa častejšie používa výraz "rent".
 • "Cheers": V britskej angličtine sa slovo "cheers" môže používať ako neformálny spôsob vyjadrenia "ďakujem" alebo "na rozlúčku". V americkej angličtine sa toto slovo častejšie používa ako prípitok alebo vyjadrenie blahoželania.

Vplyv technológií a globalizácie

Anglický jazyk sa neustále vyvíja a k tomuto vývoju prispievajú aj technológie a globalizácia. S rastúcim používaním internetu a sociálnych médií sú ľudia vystavení rôznym variantom angličtiny z celého sveta. To viedlo k vzniku nových slov, idiómov a výrazov, ktoré sa používajú v rôznych variantoch angličtiny. Okrem toho rastúci význam angličtiny ako globálneho jazyka viedol k zmenám v spôsobe výučby a používania tohto jazyka v rôznych častiach sveta.

Príklady ilustrujúce vplyv technológií a globalizácie na anglický jazyk:

 • Nové slová a výrazy: Používanie technológií a sociálnych médií viedlo k vytvoreniu nových slov a výrazov v angličtine, napríklad "selfie", "emoji" a "LOL". Tieto slová sa začali bežne používať v rôznych variantoch angličtiny.
 • Variácie v pravopise a gramatike: S kontaktom s rôznymi variantmi angličtiny si ľudia osvojujú rôzne pravopisné a gramatické pravidlá. Napríklad používanie amerického pravopisu v britskej angličtine sa stalo bežnejším v dôsledku vplyvu amerických médií.
 • Zmeny v spôsobe výučby angličtiny: Rastúci význam angličtiny ako globálneho jazyka viedol k zmenám v spôsobe výučby tohto jazyka v rôznych častiach sveta. V niektorých krajinách sa napríklad angličtina vyučuje ako druhý jazyk už od útleho veku.
 • Využívanie angličtiny ako lingua franca: S rastúcou globalizáciou podnikania a obchodu sa angličtina stáva jazykom komunikácie medzi ľuďmi z rôznych krajín, ktorí nemajú spoločný jazyk. To viedlo k rozvoju zjednodušenej formy angličtiny známej ako "medzinárodná angličtina" alebo "globálna angličtina".
 • Vplyv regionálnych prízvukov: S kontaktom s rôznymi prízvukmi a dialektmi angličtiny prostredníctvom médií a cestovania si ľudia osvojujú nové prízvuky a výslovnosť. Napríklad vplyv amerických médií viedol v niektorých častiach sveta k prijatiu amerického prízvuku a výslovnosti.

Záver

Na záver možno povedať, že pochopenie rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou je dôležité pre efektívnu komunikáciu medzi ľuďmi z rôznych oblastí sveta. Rozdiely v pravopise, slovnej zásobe, gramatike, výslovnosti a idiomatických výrazoch možno vysledovať z historických a kultúrnych rozdielov medzi týmito dvoma národmi. Regionálne rozdiely v rámci jednotlivých variantov angličtiny túto problematiku ešte viac komplikujú a k vývoju jazyka prispievajú aj technológie a globalizácia. Pochopením týchto rozdielov môžeme zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a vyhnúť sa nedorozumeniam pri komunikácii s ľuďmi z rôznych častí sveta.