Efektívne študijné techniky pre študentov angličtiny: Najlepšie tipy

Efektívne študijné techniky pre študentov angličtiny: Najlepšie tipy

Publikované: 18. 2. 2023 Autor: Juraj S.

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete a jej znalosť môže jednotlivcom otvoriť mnoho príležitostí v osobnom aj pracovnom živote. Hovoriť plynule po anglicky môže byť pre pre začiatočníkov náročné. S tým vám môže pomôcť lektor alebo učiteľ angličtiny. Používaním účinných študijných techník a spoluprácou s učiteľom alebo lektorom môžu študenti zlepšiť svoje znalosti angličtiny rýchlejšie a efektívnejšie. V tomto príspevku sa budeme venovať niektorým tipom na efektívne štúdium, konkrétnym technikám čítania, písania, hovorenia a počúvania a tomu, ako prekonať bežné problémy pri učení sa angličtiny.

Top tipy pre efektívne štúdium anglického jazyka

Na úvod začneme tým, že vám načrtneme základy učenia sa anglického jazyka, ktoré potrebujete začiatku štúdia jazyka. Ak budete mať na pamäti tieto tipy, môžete si byť istí, že vaše učenie bude mať skvelý štart. Identifikujte svoje vzdelávacie ciele a úlohy:

Prvý krok pri efektívnom učení sa jazykov je určiť si, čo chcete dosiahnuť. Môže to byť čokoľvek od zlepšenia vašich rečových zručností alebo zloženia skúšky z jazyka (pozrite si náš príspevok o príprave na skúšku z anglického jazyka). Stanovením jasných cieľov môžete svoje štúdium zjednodušiť a odmerať svoj pokrok.

Tri najlepšie tipy ako si určiť cieľ a úlohy:
 • Zamyslite sa nad vašimi potrebami a motiváciou: Premyslite si, prečo sa chcete učiť angličtinu a čo chcete dosiahnuť. Identifikácia vašich potrieb a motivácií vám pomôže stanoviť si jasné a odpovedajúce ciele učenia.
 • Zhodnoťte svoju aktuálnu úroveň znalostí: Pred stanovením vzdelávacích cieľov zhodnoťte svoju aktuálnu úroveň. To vám pomôže stanoviť si realistické ciele špecifické pre vašu súčasnú úroveň znalostí. Ak chcete získať certifikát z angličtiny, ale neviete, ktorý je pre vás vhodný, návod nájdete v našom blogovom príspevku výber správneho certifikátu z angličtiny.
 • Konzultácia s letkorom: Lektor vám môže pomôcť určiť si ciele a úlohy vzdelávania tým, že zhodnotí vaše schopnosti a prediskutuje vaše potreby. Môže poskytnúť návod na stanovenie jasných a dosiahnuteľných cieľov a odporučiť vhodné materiály a zdroje.
Vyberte si vhodné študijné materiály:

Pre študentov jazykov je k dispozícii veľa zdrojov, ale nie všetky sú rovnaké. Dôležité jevybrať si materiály, ktoré sú vhodné pre vašu úroveň zručností a štýl učenia. Ak sa učíte vizuálne, môže byť pre vás prínosom používanie videí alebo obrázkov ako doplnok štúdia.

Tri najlepšie tipy na výber vhodných študijných materiálov:
 • Zvážte svoju jazykovú úroveň: Vyberte si študijné materiály, ktoré zodpovedajú vašej úrovni znalosti angličtiny. Ak ste začiatočník, začnite so základnými materiálmi a postupne, ako budete napredovať, prechádzajte na pokročilejšie materiály.
 • Identifikujte svoj štýl učenia: Zvážte, ako sa najlepšie učíte. Uprednostňujete vizuálne pomôcky, zvukové materiály alebo interaktívne cvičenia? Výber materiálov, ktoré vyhovujú vášmu štýlu učenia, spraví štúdium pútavejšie a efektívnejšie.
 • Požiadajte lektora o radu: Lektor anglického jazyka vám môže odporučiť študijné materiály, ktoré sú prispôsobené vašim študijným potrebám a cieľom. Môže vám poradiť pri výbere vhodných učebníc, pracovných zošitov, online zdrojov a iných materiálov, ktoré zodpovedajú vašej úrovni a záujmom.
Vytvorte si študijný plán a dodržiavajte ho:

Pri učení jazykov je kľúčová dôslednosť. Vytvorením študijného plánu a jeho dodržiavaním budete štúdiu venujete dostatok času a úsilia. Najlepšie je vyhradiť si na konkrétne aktivity, ako je čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie, vhodný čas.

Tri najlepšie tipy na vytvorenie študijného plánu a jeho dodržiavanie:
 • Stanovte si reálne študijné ciele: Pri zostavovaní študijného plánu si stanovte reálne ciele, ktoré môžete dosiahnuť. Rozdeľte si štúdium na zvládnuteľné časové úseky a nezabudnite si robiť prestávky, aby ste sa vyhli vyhoreniu.
 • Buďte dôslední: Pri učení sa jazykov je kľúčová dôslednosť. Stanovte si pravidelný študijný plán, ktorý môžete dodržiavať, a snažte sa študovať každý deň v rovnakom čase. Pomôže vám to vytvoriť si študijnú rutinu a učenie sa jazyka sa stane zvykom.
 • Sledujte svoj pokrok: Sledujte svoj pokrok tak, že si stanovíte merateľné míľniky a pravidelne budete svoj pokrok. Dosahovanie cieľov v oblasti štúdia jazykov vám pomôže udržať si motiváciu a sústredenie.
Používajte rôzne metódy štúdia:

Učenie sa cudzích jazykov zahŕňa viacero zručností vrátane čítania, písania, hovorenia a počúvania. Pre zlepšenie sa v každej oblasti je dôležité používať rôzne metódy. Hovorenie môžete precvičovať napríklad tak, že sa nahrávate a spätne vypočujete. Zistíte tak oblasti, v ktorých by ste sa mali zlepšiť. Pre viac inšpirácie k metódam učenia si pozrite si náš príspevok o budovaní silnej slovnej zásoby.

Tri najlepšie tipy na používanie rôznych metód pri štúdiu:
 • Zapojte viaceré zručnosti: Učenie sa jazyka zahŕňa viacero zručností vrátane čítania, písania, hovorenia a počúvania. Ak chcete zlepšiť svoje jazykové zručnosti, začleňte do štúdia viacero metód, napríklad cvičenia na čítanie a písanie, nácvik konverzácie a cvičenia na počúvanie s porozumením.
 • Experimentujte s rôznymi technikami: Každý má jedinečný štýl učenia a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u druhého. Experimentujte s rôznymi technikami a nájdite to, čo vám najviac vyhovuje. Môže sa jednať o používanie kartičiek, sledovanie televíznych programov v anglickom jazyku alebo precvičovanie s partnerom z jazykového výmenného pobytu.
 • Spríjemnite si ho: Štúdium môže byť náročné, ale nemusí byť nudné. Nájdite spôsoby, ako si štúdium spríjemniť, napríklad učením sa prostredníctvom hudby, sledovaním videí alebo čítaním materiálov, ktoré vás zaujímajú. Udržíte si záujem a motiváciu a zefektívnite štúdium.
 • Na precvičovanie konverzácie si nájdite študijného partnera alebo učiteľa:

  Jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť svoje schopnosti rozprávať a počúvať, je cvičiť so skúseným anglickým hovoriacim. Môže ním byť partner, lektor alebo kurz anglického jazyka. Precvičovaním reálnych konverzácií môžete zlepšiť svoju schopnosť porozumieť a komunikovať v angličtine. O výhodách doučovania angličtiny sa môžete dozvedieť viac v našom blogovom príspevku Výhody individuálneho doučovania angličtiny.

  Tri najlepšie tipy, ako si nájsť študijného partnera alebo učiteľa:
  • Prihláste sa na jazykový kurz angličtiny: Existuje mnoho možností online alebo osobných jazykových kurzov, kde sa môžete stretnúť s jazykovým partnerom a precvičiť si konverzáciu. Tieto programy vám umožnia spojiť sa s inými študentmi angličtiny, čo môže vytvoriť obojstranne prospešné učenie. Fyzické aj online jazykové kurzy angličtiny nájdete tak, že vyhľadáte kurz angličtiny alebo lekcie angličtiny, za ktorými nasleduje mesto, v ktorom žijete, napríklad Kurz angličtiny Bratislava alebo lekcie angličtiny Košice.
  • Online doučovacie platformy alebo webové stránky: Ak si chcete nájsť miestneho doučovateľa na zlepšenie svojich jazykových zručností, môžete využiť webové stránky s doučovaním a vyhľadať si takého, ktorý vyhovuje vašim vzdelávacím potrebám a preferenciám. Takmer v každom meste sú k dispozícii doučovatelia, takže podobne ako v predchádzajúcom príklade môžete vyhľadávať kľúčové slová, ako napríklad Doučovateľ angličtiny Trenčín alebo učiteľ angličtiny Banská Bystrica.
  • Pripojte sa k jazykovým výmenným programom: Existuje mnoho online jazykových výmenných programov, ktoré vám môžu pomôcť nájsť jazykového partnera na precvičovanie konverzácie. Tieto Programy vám umožnia spojiť sa s rodenými hovoriacimi, ktorí sa tiež učia váš rodný jazyk, čo môže vytvoriť obojstranne prospešnú skúsenosť s učením.
  Používajte online zdroje a nástroje na doplnenie štúdia:

  Internet pre študentov jazykov výborný zdroj. Existuje mnoho aplikácií, webových stránok a online komunít, ktoré vám poskytnú ďalšie cvičenia a podporu pri štúdiu. Tipy, triky a ďalšiu inšpiráciu učebných zdrojov nájdete v našom blogovom príspevku o aktivitách, vďaka ktorým bude učenie angličtiny zábavné

  . Tri najlepšie tipy na používanie online zdrojov a nástrojov na doplnenie štúdia:
  • Používajte aplikácie na učenie jazykov: K dispozícii je mnoho aplikácií na učenie jazykov, ktoré môžu doplniť vaše štúdium, napríklad Duolingo, Babbel alebo Rosetta Stone. Tieto aplikácie poskytujú interaktívne cvičenia, ktoré vám pomôžu precvičiť gramatiku, slovnú zásobu a konverzačné zručnosti.
  • Sledovanie médií v anglickom jazyku: Sledovanie televíznych relácií, filmov a videí v angličtine vám pomôže zlepšiť vaše schopnosti počúvania s porozumením a zoznámi vás s rôznymi prízvukmi a dialektmi. Médiá v anglickom jazyku nájdete na streamovacích platformách, ako sú Netflix, HBO alebo YouTube.
  • Pripojte sa k online jazykovým komunitám: Pripojenie sa k online jazykovým komunitám, ako sú napríklad jazykové výmenné skupiny na Facebooku alebo Reddite, vám môže poskytnúť príležitosť precvičiť si jazykové zručnosti s inými študentmi alebo rodenými hovoriacimi. Tieto komunity tiež poskytujú zdroje a podporu pri učení sa jazykov.

  Konkrétne tipy na precvičovanie čítania a písania

  Pri výučbe angličtiny patrí čítanie a písanie medzi základné zručnosti, ktoré tvoria základný kameň efektívnej komunikácie. Tieto zručnosti zohrávajú zásadnú úlohu pri budovaní slovnej zásoby, zdokonaľovaní gramatiky, poskytovaní kultúrnych znalostí a zlepšovaní celkových komunikačných zručností. V tejto kapitole sa budeme zaoberať tým, prečo je čítanie a písanie kľúčové pri učení sa angličtiny, a rozoberieme účinné spôsoby, ako tieto zručnosti precvičovať a zlepšovať.

  Praktizujte techniky aktívneho čítania, napríklad podčiarkovanie a sumarizovanie:

  Aktívne čítanie zahŕňa zapojenie sa do textu s cieľom zlepšiť jeho pochopenie a zapamätanie. Podčiarkovaním kľúčových slov a fráz, zhrnutím hlavných bodov a kladením otázok o texte môžete zlepšiť svoje čitateľské zručnosti.

  Čítajte pravidelne a veľa, aby ste si zlepšili slovnú zásobu a porozumenie:

  Čítanie je jedným z najlepších spôsobov, ako si zlepšiť slovnú zásobu a schopnosť porozumieť textu. Čítaním rôznych textov, ako sú noviny, knihy a články, sa môžete oboznámiť s rôznymi typmi jazyka a zlepšiť si schopnosť porozumieť písanej angličtine.

  Používajte podnety na precvičovanie zručností pri písaní:

  Písanie je u študentov jazykov ďalšou dôležitou zručnosťou. Cvičenie s podnetmi na písanie vám pomôže zlepšiť si schopnosť vyjadrovať sa v angličtine. Na internete je k dispozícii mnoho zdrojov, ktoré poskytujú podnety na písanie pre študentov jazyka.

  Získajte od učiteľov, lektorov alebo jazykových partnerov spätnú väzbu, vďaka čomu zlepšíte svoje zručnosti v písaní:

  Získanie spätnej väzby v písaní je dôležitou súčasťou procesu učenia. Spoluprácou s učiteľom, tútorom alebo jazykovým partnerom môžete získať spätnú väzbu a naučiť sa, ako sa zlepšiť.

  Konkrétne tipy na precvičovanie hovorenia a počúvania

  Rozprávanie a počúvanie sú základné zručnosti pri učení sa angličtiny a sú nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu. Tieto zručnosti vám umožnia vyjadriť svoje myšlienky, nápady a emócie a viesť s ostatnými zmysluplné rozhovory. Okrem toho vám pomôžu pochopiť nuansy anglického jazyka vrátane intonácie, výslovnosti a rytmu. Precvičovaním zručností rozprávania a počúvania môžete zlepšiť svoju plynulosť a sebadôveru pri používaní angličtiny, čo môže byť cennou výhodou v akademickom, profesionálnom a osobnom živote. V tejto kapitole sa budeme venovať tomu, prečo je pri učení sa angličtiny rozprávanie a počúvanie dôležité a poskytneme vám praktické tipy a techniky na zlepšenie týchto zručností.

  Sledujte televízne programy alebo filmy v angličtine a zlepšite si tak počúvanie:

  Sledovanie televíznych relácií alebo filmov v angličtine vám pomôže zlepšiť vaše schopnosti počúvať a zoznámiť sa s rôznymi prízvukmi a dialektmi. Používajte titulky, ktoré vám pomôžu porozumieť dialógom, a pokúste sa napodobniť výslovnosť a intonáciu hercov, aby ste si zlepšili aj svoje rečové schopnosti.

  Naštevovanie jazykových výmenných programov alebo konverzačných klubocv:

  Jazykové výmenné programy a konverzačné kluby sú skvelou príležitosťou na precvičovanie rozprávania s rodenými hovoriacimi a inými študentmi jazyka. Poskytujú uvoľnené a neformálne prostredie, kde si môžete precvičiť hovorenie a počúvanie bez tlaku formálnej jazykovej triedy.

  Nahrajte a vypočujte si svoj prejav, aby ste identifikovali oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť:

  Nahrávanie vlastného prejavu môže byť cenným nástrojom na identifikáciu oblastí, v ktorých sa potrebujete zlepšiť. Spätným počúvaním nahrávok môžete identifikovať oblasti, na ktorých je potrebné zapracovať na vašej výslovnosti alebo intonácii, a zamerať sa na zlepšenie týchto konkrétnych oblastí.

  Precvičte si výslovnosť pomocou jazykolamov alebo napodobňovaním rodených hovoriacich:

  Výslovnosť je často jedným z najnáročnejších aspektov učenia sa nového jazyka. Existuje však mnoho zábavných a pútavých spôsobov, ako si ju precvičiť. Na zlepšenie výslovnosti môžete skúsiť používať jazykové hádanky alebo napodobňovať rodených hovoriacich, čím si zlepšíte prízvuk a intonáciu.

  Záver

  Učenie sa angličtiny ako druhého jazyka môže byť náročný, ale užitočný proces. Používaním účinných študijných techník, ako je stanovenie jasných cieľov, výber vhodných študijných materiálov a rôznymi metódami štúdia môžete svoje zručnosti zlepšiť rýchlejšie a efektívnejšie. Pravidelným cvičením a získavaním spätnej väzby od učiteľov, lektorov alebo jazykových partnerov môžete prekonať bežné problémy, ako sú gramatické pravidlá a prízvuk. S odhodlaním a vytrvalosťou môžete dosiahnuť svoje ciele v oblasti štúdia jazykov a odomknúť si nové príležitosti v osobnom a profesionálnom živote.