Blog doučovateľov

Tu nájdeš autentické články doučovateľov – skúsenosti, rady a inšpirácie pre všetkých, čo doučujú a ich študentov.
Požiadaj o doučovanie Pridať požiadavku
wave
Najnovšie články
Spring idioms

As winter fades into memory, the first signs of spring can be seen in the world around us. People everywhere are feeling a spring in their step as the warmer weather and longer days provide a renewed sense of energy and vitality. It's as though a long hibernation is coming to an end, and we&…

Britská alebo americká angličtina - výhody a nevýhody pri štúdiu jazykov

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete a jej štúdium môže jednotlivcom a spoločnosti otvoriť mnohé možnosti. Pri štúdiu angličtiny však študenti často stoja pred voľbou medzi dvoma hlavnými dialektmi: britskou a americkou angličtinou. Oba dialekty sú široko rozšírené a…

Pochopenie rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete, pričom ňou hovorí viac ako 1,5 miliardy ľudí. Aké sú však rozdiely v spôsobe hovorenia a písania tohto jazyka medzi britskou a americkou angličtinou? V tomto príspevku sa budeme venovať hlavným rozdielom medzi britskou a americkou…

História a vývoj anglického jazyka

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete, hovorí ňou viac ako 1,5 miliardy ľudí. Je úradným jazykom vo viac ako 50 krajinách a bežne sa používa v medzinárodnej komunikácii, podnikaní…

Prekonávanie jazykových bariér na pracovisku: Kľúčové tipy pre osoby, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom

Pracovisko je čoraz viac globalizované a rôznorodé. Stretávajú sa tu ľudia z rôznych kultúrnych a jazykových prostredí, aby spolupracovali a pracovali na dosiahnutí spoločného cieľa. Hoci táto…

Hľadáš doučovanie?
U nás nájdeš stovky overených doučovateľov, ktorí ti pomôžu
Obvyklé gramatické chyby, ktorých sa dopúšťajú študenti anglického jazyka, a ako sa im vyhnúť

Učiť sa angličtinu ako druhý jazyk je náročné, najmä pokiaľ ide o zvládnutie jej zložitých gramatických pravidiel. Dokonca aj pokročilí študenti sa stále dopúšťajú niektorých najčastejších…

Prínosy štúdia angličtiny v zahraničí a ako si vybrať správny výmenný program

Štúdium angličtiny v zahraničí môže byť fantastickým spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové znalosti, získať cenné životné skúsenosti a rozšíriť si obzory. Pri štúdiu v zahraničí sa ponoríte do novej…

Pomocou 6 nasledujúcich krokov si zlepšíte svoju obchodnú angličtinu

S rastúcim prepojením sveta sa angličtina stala globálnym jazykom podnikania. Či už komunikujete s kolegami, klientmi alebo zákazníkmi z celého sveta, dobré znalosti angličtiny sú pre úspech v…

Efektívne študijné techniky pre študentov angličtiny: Najlepšie tipy

Angličtina je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete a jej znalosť môže jednotlivcom otvoriť mnoho príležitostí v osobnom aj pracovnom živote. Hovoriť plynule po anglicky môže byť pre pre…

9 zábavných a vzdelávacích aktivít na učenie angličtiny pre deti

V dnešnej globalizovanej spoločnosti vám ovládanie viacerých jazykov, ktoré nie sú vaším materinským jazykom, môže priniesť množstvo osobných aj profesionálnych výhod. Schopnosť komunikovať s ľuďmi…

wave