Tutors’ blog

Here, you find the original articles written by tutors - experiences, advice, and inspirations for both tutors and their students.
Ask for tutoring Add a request
wave
Newest articles
The 3 main F's of American Slang: Factors, Features, & Function

A: "I like ya cut, G."B: "Fo' real?"A: "Yeah, bro"B: "Aight, bet!"*    These are examples of colloquial slang primarily used in the United States of America. The main idea embedded in this conversation is that speaker A likes speaker…

How to Overcome the Fear of Making Mistakes in a Foreign Language

Learning a foreign language is a rewarding and enriching experience, but it often comes with a common obstacle - the fear of making mistakes. This fear can be paralyzing, hindering your progress and preventing you from enjoying the journey of language acquisition. However, it's essential to…

Ako na zlepšovanie konverzácie v cudzom jazyku

Nepoznám nikoho, s kým by som sa mohol/a zhovárať v cudzom jazyku... Hanbím sa... Nemám dostatočnú slovnú zásobu... Nechcem robiť chyby... To je len niekoľko problémov, s ktorými sa stretávajú ľudia, ktorí sa učia nejaký cudzí jazyk. Je možné nejak si pomôcť aj doma? Áno, je. Naozaj je možné…

Prečo strácame motiváciu podľa skúseného jazykového coacha.

Učenie sa nového jazyka môže byť skutočne obohacujúcim a transformujúcim zážitkom. Otvára nám dvere do nových kultúr, zlepšuje naše kognitívne schopnosti a zlepšuje naše možnosti zamestnať sa. Ako…

Typy chýb v cudzom jazyku

Keď rozprávate cudzím jazykom, budete robiť chyby. Dôležité však nie je, že ste urobili chybu, ale o akú chybu sa jedná. Ďalším dôležitým aspektom je kedy a čo opravovať. Ak napríklad…

Looking for tutoring?
Choose from hundreds of verified tutors willing to help you
Perfections as an Obstacle When Learning English Language: Insights from a Language Coach

Learning a new language can be a daunting task, and it's not uncommon for learners to strive for perfection as they embark on their language journey. While aiming for excellence is commendable,…

Jazykové úrovne III.

C1 Na C-čkových úrovniach sa svojou znalosťou cudzieho jazyka po prvýkrát začínate podobať na rodeného hovoriaceho. Stretli ste sa už s väčšinou gramatických javov a viete konverzovať na…

Odhaľovanie zložitostí stavových a dynamických slovies v angličtine

Jazyk funguje ako zložitý nástroj, ktorý prepája myšlienky, emócie a rozprávanie a vytvára tak odlišnú oblasť ľudského vyjadrovania. V tomto jazykovom prostredí nadobúda kľúčovú úlohu ro-zlišovanie…

5 bežných anglických fráz, ktoré možno používate nesprávne.

 🇬🇧 Angličtina je jazyk plný obrazov, významov a metafor, čerpaných z rôznych kultúrnych koreňov. 🌍 Avšak niektoré frázy sa často nesprávne interpretujú:Angličtina je jazyk plný obrazov,…

📘 Ako si každodenne zlepšovať svoju slovnú zásobu 📘

❓Máte problém si pamätať nové anglické slová? 🤔 Angličtina má najväčšiu slovnú zásobu zo všetkých jazykov. 🌍 Neustále rozširujete svoju slovnú zásobu, vďaka čomu budete hovoriť plynulejšie. 🗣️…

wave