Tutors’ blog

Here, you find the original articles written by tutors - experiences, advice, and inspirations for both tutors and their students.
Ask for tutoring Add a request
wave
Newest articles
Cesta brazílskej portugalčiny od jazyka kolonizátorov až po jazyk nezávislého národa

Objavenie Brazílie a jej následná kolonizácia predstavuje jedinečnú kultúrnu a lingvistickú situáciu. V 16. storočí bola Brazília multilingválne územie obývané pôvodnými indiánskymi kmeňmi, ktoré na svoju komunikáciu používali stovky rôznych domorodých jazykov. Portugalčina slúžila iba ako jazyk…

brazílska-portugaličina = portugalčina?

Veľa ľudí si neuvedomuje, že portugalčina v Portugalsku a v Brazílii sa značne líši nielen výslovnosťou, ale aj niektorými prvkami v gramatike a slovách. Portugalčina patrí medzi románske jazyky, no vďaka nadvláde Arabov v stredoveku, má oveľa viac prvkov z arabčiny, predovšetkým vo výslovnosti.…

Anglicizmy v priereze času

Preberanie slov z iných jazykov je pre všetky jazyky vecou prirodzenou, dejúcou sa v celej histórii ľudstva. Väčšinou sú to silné, dominantné krajiny vykonávajúce rôzne výskumy a inovácie či už v oblasti technológie, informatiky, obchodu, hudby, gastronómie,...od ktorých ostatné krajiny preberajú…

wave