Prečo strácame motiváciu podľa skúseného jazykového coacha.

Prečo strácame motiváciu podľa skúseného jazykového coacha.

Publikované: 18. 10. 2023 Autor: Monika E.

Učenie sa nového jazyka môže byť skutočne obohacujúcim a transformujúcim zážitkom. Otvára nám dvere do nových kultúr, zlepšuje naše kognitívne schopnosti a zlepšuje naše možnosti zamestnať sa. Ako však môže potvrdiť každý, kto sa na túto cestu vydal, udržať si motiváciu počas celého procesu môže byť náročné. Ako skúsený jazykový kouč som mala tú česť pracovať s nespočetným množstvom študentov jazykov a spozorovala som niekoľko častých dôvodov, prečo ľudia strácajú motiváciu. V tomto blogovom príspevku sa do týchto faktorov zahĺbim a ponúknem vám náhľad na to, ako ich prekonať.
1️⃣ Nerealistické očakávania
Jedným z hlavných dôvodov, prečo učiaci sa strácajú motiváciu, sú nerealistické očakávania. Mnohí jednotlivci veria, že sa môžu stať plynulými v novom jazyku za niekoľko mesiacov. Keď si uvedomia, že osvojovanie jazyka je postupný proces, dostaví sa frustrácia a motivácia klesá.

Ako jazykový coach zdôrazňujem dôležitosť stanovenia realistických cieľov. Učenie sa jazykov sa podobá skôr maratónu ako šprintu. Na to, aby ste videli hmatateľný pokrok, je potrebný čas a sústavné úsilie. Rozdelenie procesu učenia na menšie, dosiahnuteľné míľniky môže pomôcť udržať motiváciu oslavovaním každého malého víťazstva.
2️⃣ Nedostatok okamžitého uspokojenia
V našom rýchlom svete sme si zvykli na okamžité uspokojenie. Učenie sa jazyka však neposkytuje okamžitú odmenu. Môžete stráviť týždne alebo dokonca mesiace štúdiom, kým budete schopní pohodlne viesť konverzáciu alebo čítať knihu v cieľovom jazyku. Toto oneskorenie uspokojenia môže viesť k pocitu frustrácie a demotivácie.

Aby som tomu čelili, povzbudzujem svojich študentov, aby našli spôsoby, ako začleniť cieľový jazyk do svojho každodenného života. Či už ide o označovanie predmetov v domácnosti, alebo zapájanie sa do krátkych každodenných rozhovorov, tieto malé interakcie môžu poskytnúť pocit okamžitého úspechu.

3️⃣Vyhorenie a preťaženie
Učenie sa jazykov je mnohostranná činnosť. Zahŕňa hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie, často súčasne. Učiaci sa môžu ľahko prepadnúť obrovskému množstvu informácií, ktoré musia spracovať. Keď sa to stane, je bežné, že motivácia klesá.

Aby ste bojovali proti vyhoreniu a preťaženiu, odporúčam vytvoriť si dôsledný študijný režim. Vytvorenie štruktúrovaného rozvrhu pomáha študentom efektívne hospodáriť s časom a znižuje riziko zahltenia. Okrem toho je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi učením a relaxáciou, aby sa predišlo vyhoreniu.

4️⃣Nedostatok záujmu o učebný materiál
Niekedy žiaci strácajú motiváciu, pretože učebný materiál považujú za nezaujímavý alebo nesúvisiaci s ich životom. Ak sa napríklad niekto učí jazyk na obchodné účely, ale je mu predkladaný príliš akademický obsah, motivácia môže klesnúť.

Na vyriešenie tohto problému odporúčam do procesu učenia zahrnúť osobné záujmy. Či už ide o skúmanie koníčkov, sledovanie filmov alebo čítanie kníh v cieľovom jazyku, nájdenie materiálu, ktorý rezonuje so záujmami študenta, môže znovu naštartovať jeho motiváciu.

5️⃣Sociálna izolácia
Učenie sa jazykov je často osamelé a nedostatok podpornej komunity môže viesť k demotivácii. Keď sa učiaci sa cítia izolovaní a odlúčení od ostatných, ktorí majú rovnaké ciele, môžu stratiť nadšenie pre svoju cestu k učeniu sa jazyka.

Ako jazykový coach odporúčam študentom, aby si hľadali partnerov na jazykovú výmenu alebo sa pridali k online komunitám, kde sa môžu spojiť s ostatnými študentmi a rodenými hovoriacimi. Tieto spojenia môžu poskytnúť podporu, zodpovednosť a pocit spolupatričnosti, čo všetko môže oživiť motiváciu.


Učenie sa jazykov je prospešné, ale udržať si motiváciu môže byť náročné. Ako skúsený jazykový coach som na vlastnej koži videla, ako môžu študenti stratiť motiváciu v dôsledku nerealistických očakávaní, nedostatku okamžitého uspokojenia, vyhorenia, nezáujmu o učebnú látku a sociálnej izolácie. Odstránením týchto bežných prekážok a zavedením stratégií na ich prekonanie môžu študenti jazykov znovu naštartovať svoju motiváciu a zostať na ceste k úspechu. Nezabúdajte, že učenie sa jazyka je cesta, nie cieľ, a oslava malých víťazstiev na ceste je kľúčom k udržaniu nadšenia počas celého procesu.

Good luck, 
Your language coach, Moni ♡