Za čo konkrétne si platíte hodiny angličtiny?

Za čo konkrétne si platíte hodiny angličtiny?

Publikované: 8. 5. 2024 Autor: Nikol B.

Predstavte si situáciu (ktorá je asi celkom ľahko predstaviteľná, keďže ste sa ocitli na stránke doučma): 

Chcete sa učiť angličtinu. Ponúk je nespočetne veľa - od 5 € / 60 minút až po 30 € / 45 minút. Rozdiely sú obrovské. Ako si vybrať správne, aby ste zachovali dokonalý pomer medzi cenou a kvalitou? A za čo si vlastne platíte? 

1. Kvalifikácia a odbornosť 

V prvom rade si treba uvedomiť, že vyučovanie jazyka je vysoko kvalifikovaná činnosť. Na to, aby ste sa stali kvalifikovaným učiteľom / učiteľkou / doučovateľom/ doučovateľkou / lektorom / lektorkou  potrebujete vzdelanie a prax. Verím tomu, že časy, kedy sme počúvali,  že "moja známa učí angličtinu a jej kvalifikácia je to, že pracovala rok ako au-pair v Anglicku" sú už dávno za nami. 

Moja cesta jazykom trvala najprv 5 rokov, kedy som vyštudovala angličtinu na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácií s dejepisom), písala dve záverečné práce v anglickom jazyku, na čo bolo nutné študovať odbornú literatúru písanú v v tomto jazyku.  Mesiace štúdia nad knihami, rešerše literatúry a prebdených nocí ma priviedli k tomu, že som úspešne obhájila obe práce na ktoré som hrdá, lebo sa viem postaviť za každé jedno slovo, ktoré je v nich uvedené. Nič nebolo neprávom, ilegálne odpísané. To zaberie čas a ťažkú prácu, ale oplatí sa to, lebo ma to posunulo veľmi ďaleko v ovládaní jazyka. Počas školy som taktiež študovala semester v Paríži, kde som vlastne zistila, že tá angličtina je síce potrebná, ale je to niečo, čo je základ, teda "must-have" a normálne je ovládať aspoň dva jazyky. Každopádne aj túto skúsenosť mám vďaka tomu, že som študovala jazyk a chcela sa neustále zdokonaľovať. 

Okrem jazykovej či odbornej stránky, sme sa učili "ako učiť", spoznávali sme osobnosti našich budúcich študentov, keďže v procese učenia ide hlavne o človeka a každý jeden človek je individuálny a má aj individuálne potreby. Chodili sme na prax na základné a stredné školy. Okrem toho som si našla prácu v jazykovej škole, kde som učila deti, žiakov, študentov či dospelých zamestnancov banky. 

Po škole som sa zamestnala na bilingválnych gymnáziách, kde som počas ďalších 6 rokov učila dejepis v anglickom jazyku. Bola to náročná úloha, keďže na tento predmet neexistujú relevantné učebnice. Nikto mi nepovedal ako presne má vyzerať učebný text, pracovný list či test. Všetko som sa učila sama a za pochodu. Opäť som sa ponorila do kníh a študovala. Či to boli sviatky, piatky, víkendy a noci. Výsledkom boli učebné materiály pre všetkých 5 rokov štúdia na bilingválnej škole, kde sa učil dejepis anglicky a súbor zozbieraných pomôcok či  pracovných listov a celá učebnica s úlohami za každou témou pre 1. ročník bilingválnych škôl vypracovaná ako interný materiál ale podľa štandardov a osnov pre vyučovanie tohto predmetu. 

V roku 2023 som si dala pauzu od učenia, kedy som pracovala pre medzinárodnú firmu v estónskom Tallinne,  aby som sa ocitla denno-denne v kontakte s autentickou angličtinou - naši klienti boli výhradne z USA, Británie či Austrálie. Zistila som, že práca v obchode nie je mojou vášňou a tak som sa vrátila naspäť k vyučovaniu. Každopádne to bola potrebná pauza, aby som si vyskúšala aj angličtinu mimo kníh. 

Dokopy sa už odborne a profesne venujem angličtine vyše 11 rokov. Táto prax bola veľmi potrebná na to, aby som si uvedomila, že brať 5 - 10 € / 60 minút nie je v poriadku. Ak máte titul, odbornú vedomosť a dlhoročné skúsenosti. 

2. Čas

Áno, pripravujem sa na každú jednu hodinu, ktorú mám zvlášť a beriem to zodpovedne. Každý z Vás, kto sa chce úprimne venovať jazyku a je si ochotný za to platiť si zaslúži moju pozornosť, trpezlivosť a asi ten najvzácnejší čas, ktorý tomu venujem. Je nutný na to, aby som našla vhodné materiály, spoznala Vás dostatočne na to, aby som vedela aké metódy učenia Vám najviac pomáhajú, aký typ študenta ste. Niektoré prípravy môžu trvať aj hodiny. Neplatíte si teda len za 45 minút, ktoré spolu strávime. Niekedy si platíte aj za 45 + ďalších 90 a viac minút, ktoré si pre Vás musel odmakať lektor čo lektorka. 

3. Prispôsobenie sa individuálnym potrebám 

Každý z mojich študentov je na rozličnej jazykovej úrovni. Každý je individálny a unikátny. Každý si zaslúži to, aby som sa vedela skrz svoju prax a kvalifikáciu odborne pozrieť na to, akú cestu zvoliť k vytýčeným cieľom. Mnohí študenti sa pripravujú na skúšky, pracovné pohovory atď. To si opäť vyžaduje hľadanie či vytváranie čo najvhodnejších materiálov a metód, ktoré Vás posunú na Vašej ceste k ovládaniu jazyka. Robím to s radosťou, ale aj to si opäť vyžaduje skúsenosť a čas. 

4. Jazykový mentoring 

Ako sa to mám naučiť? Mám sa učiť hlavne slovíčka, či gramatiku? Kde sa mám ešte učiť anglčitinu a hlavne ako? Stále mi to nejde a už sa učím roky... Som večný začiatočník / začiatočníčka, ale chcem sa ten jazyk konečne poriadne naučiť. Chcem rozprávať, ale nejde mi to. 

Ako na to?

V provom rade, pomaly ďalej zájdeš, aneb neexistuje zázračná pilulka na naučenie sa jazyka za 3 mesiace alebo spôsob ako skočiť z úrovne A1 na úroveň B2. Profesionálny lektor/ka Vám poradí čo robiť, aby ste odbúrali zbytočné bariéry, strach či blok z jazyka. Ukáže Vám tzv. "know-how". Niekedy je nutné ukázať aj presný postup a plán ako sa zlepšiť a zhodiť frustráciu, ktoré kroky nasledovať, aby ste došli k vytúženému cieľu, Okrem tohto "guidingu", teda sprevádzania Vám poskytuje feedback (spätnú väzbu). Kde sme začali a kam sa posúvame? Pri ozaj profesionálnom prístupe budete badať na sebe zmeny. Nie je nič krajšie, ako keď poviete lektorovi / lektorke, že sa už nebojíte rozprávať v anglicky hovoriacej krajine alebo, že ten kolega Poliak Vám konečne rozumel. Verte mi, nič iné nás nepoteší viac ako keď si plníte svoje sny a Vaše investované financie sa Vám mnohonásobne v takejto podobe vrátia. 

Za týmto výslekom je však: 

  • kvalifikácia a odbornosť 
  • čas, ktorý tomu lektor / ka musí venovať 
  • prispôsobenie sa Vašim individuálnym potrebám a typu učenia sa 
  • jazykové vedenie, či tzv. mentoring 

Za toto všetko si teda platíte. Myslite na to pri výbere svojho lektora či lektorky.