Typy chýb v cudzom jazyku

Typy chýb v cudzom jazyku

Publikované: 12. 10. 2023 Autor: Tereza J.

Keď rozprávate cudzím jazykom, budete robiť chyby. Dôležité však nie je, že ste urobili chybu, ale o akú chybu sa jedná. Ďalším dôležitým aspektom je kedy a čo opravovať. Ak napríklad urobíte chybu, ktorá nemení význam toho, čo ste povedali a je ‘len’ gramaticky nesprávna vašou prioritou nemusí byť jej oprava. Ak má však veta iný význam ako to, čo ste chceli povedať, musíte sa zamerať na odstránenie tohto nedostatku.


Čo je dôležité

V angličtine sa odlišuje medzi errormistake. To prvé je druh chyby, ktorý urobíte, pretože niečo nechápete. Druhý typ chyby je ten, ktorý urobíte pretože ste sa práve sústredili na niečo iné a tá chyba je dočasná. Pokiaľ ide o robenie chýb, nie je problémom, že chybu robíte. Problémom je to, že ste si ju v hlave ešte neoznačili za chybu, a tak sa ju nesnažíte opraviť. 


Cudzí jazyk nefunguje presne ako rodný jazyk

False friends (falošní jazykoví priatelia) boli po prvý raz predstavení už pred takmer 100 rokmi. V jeho knihe o tomto jave píše francúzsky autor Maxime Koessler. Ten si všimol, že v rôznych jazykoch je veľmi veľa podobných slov, ktoré nemajú rovnaký či vôbec podobný význam. Preto aj keď sú nám známe, nemali by sme sa na ne spoliehať, pretože pravdepodobnosť omylu je veľká.

Od slova do slova sa nedá preložiť ani kultúra. Tá vyplýva z rôznych historických udalostí, a rôzne národy sa líšia v čerpaní podnetov pre vznik nových výrazov. Ak chcete niekomu na Slovensku povedať, že dúfate, že sa mu niečo náročné podarí poviete: ‘držím ti palce‘ čo je odvodené od časov kedy gladiátori zápasili a zdvihnutý alebo nadol mieriaci palec znamenal život alebo smrť. Angličtina sa v tomto prípade zase inšpirovala katolíckou vierou a prsty v tvare kríža mali zabezpečiť dobrý výsledok, a tak vzniklo: 'fingers crossed'. Potom je ale napríklad výraz ‘klopať na drevo‘, ktorý je rovnaký v oboch jazykoch – 'to knock on wood‘. Je to vďaka tomu, že Kelti, od ktorých výraz pochádza, žili na území Slovenska aj Veľkej Británie a stromy považovali za magické.

Ďalšie, čo sa v cudzom jazyku výrazne odlišuje je gramatická štruktúravýslovnosť a intonácia. Narozdiel od slovenčiny v angličtine nie sú pády, a tak je nutné dodržať správny slovosled. Pokiaľ nie, význam vety sa môže zmeniť. Zvukovo je naša presná výslovnosť a intonácia s prízvukom na prvej slabike tiež úplne neanglická a rovnako môže zamedziť zrozumiteľnosti.


Zhrnutie

-  najskôr je potrebné vyriešiť chyby zamedzujúce zrozumiteľnosti

-  dlhodobé chyby sú iba tie, ktoré robíme z nepochopenia učiva a nie tie, ktoré robíme z nepozornosti

-  cudzí jazyk nie je doslovným prekladom nášho rodného jazyka, pretože:  1. aj podobné slová môžu mať odlišný význam, 2. jayzk vychádza z rôznych historických prameňov odlišných v jednotlivých kultúrach, 3. výslovnosť a intonácia sa líšia naprieč skupinami jazykov