Pripravte sa na skúšku z anglického jazyka pomocou týchto 5 krokov

Pripravte sa na skúšku z anglického jazyka pomocou týchto 5 krokov

Publikované: 26. 1. 2023 Autor: Juraj S.

Pripravte sa na skúšku z anglického jazyka v 5 krokoch

Či sa chcete zlepšiť v angličtine z akademických alebo profesionálnych dôvodov, skúška z anglického jazyka môže byť skvelým spôsobom, ako zistiť naše napredovanie a stanoviť si ciele, vďaka ktorým sa zlepšíme. Príprava na skúšku predstavuje neľahkú úlohu, ale vďaka dôkladnej a cielenej príprave sa nebudete cítiť vystresovaní a budete pripravení ukázať svoje jazykové schopnosti. V tejto príručke sa pozrieme na hlavné kroky, ktoré môžete podniknúť pri príprave na skúšku z anglického jazyka a ako sa zorientovať v typoch skúšok. Dozviete sa aké učebné materiály je vhodné používať a ako dosiahnuť z certifikátov z anglického jazyka, ako sú TOEFL alebo IELTS, dosiahnuť najlepšie výsledky. Pozrieme sa aj na osvedčené postupy pre deti, ktoré sa učia angličtinu, a aj na to, ako byť na hodinách angličtiny úspešný.

Krok 1: Zoznámte sa s formátom skúšky

Pokiaľ chcete získať dobrý výsledok, je potrebné poznať formát skúšky. Vyhľadajte si a oboznámte sa s typmi otázok, ktoré sa budú klásť, časovými limitmi a systémom bodovania. Znalosť formátu skúšky vám pomôže efektívne sa pripraviť a zvýšiť vaše šance na úspech. Čo je potreba zvážiť na začiatku::

 • Forma skúšky: písomná alebo ústna
 • Typy otázok, ktoré vám budú kladené
 • Časové limity
 • Systém bodovania
 • Ak je to možné, opýtajte sa skúšajúceho na tému skúšky
 • .

Pomôže vám aj pochopenie formátu jednotlivých častí skúšky a typov otázok, ktoré sa budú v jednotlivých častiach klásť. Vďaka dôkladnej príprave zostanete pokojný a budete sa môcť sústrediť na prezentáciou svojich vedomostí.

Forma skúšky: písomná a ústna skúška

Medzi písomnými a ústnymi skúškami z angličtiny existuje niekoľko základných rozdielov, s ktorými je dôležité sa oboznámiť skôr, ako sa začnete pripravovať:

Písomná skúška z angličtiny zvyčajne obsahuje rôzne typy otázok, ako sú otázky s výberom odpovede, vyplňovanie prázdnych okienok a písanie esejí, ktoré hodnotia znalosti študenta z gramatiky, slovnej zásoby a porozumenie čítaných materiálov. Skúška môže obsahovať aj písomnú časť, v ktorej má študent napísať esej alebo poviedku.

Ústna skúška z angličtiny zasa zvyčajne zahŕňa úlohy zamerané na hovorenie a počúvanie, ako napr. rozhovor so skúšajúcimi, prezentáciu alebo opis obrázka či grafov. Súčasťou skúšky môže byť aj časť týkajúca sa výslovnosti, v ktorej sa hodnotí výslovnosť a intonácia študenta. Cieľom ústnej skúšky je posúdiť schopnosť študenta efektívne komunikovať v hovorenej angličtine.

Príprava na TOEFL a IELTS

Skúšky TOEFL a IELTS môžu mať trochu iný formát ako bežné školské skúšky, pretože ide o štandardizované testy, ktoré hodnotia vašu znalosť anglického jazyka. TOEFL a IELTS testujú všetky štyri zručnosti v anglickom jazyku: čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie, a preto je dôležité precvičovať a zlepšovať sa v každej z týchto oblastí.

Je dôležité mať na pamäti, že TOEFL a IELTS sú výberové skúšky a príprava na ne si vyžaduje viac času a úsilia.

Krok 2: Zvládnite základy: Slovná zásoba, gramatika a výslovnosť

Pri príprave na písomnú alebo ústnu skúšku z angličtiny je potrebné dbať na tri základné prvky. Patrí sem na slovná zásoba, gramatika a pri ústnych skúškach výslovnosť. Tie tvoria základ vašej skúšky bez ohľadu na jej tému alebo formu.

Ako si zlepšiť slovnú zásobu

Slovná zásoba je základnou zložkou každej skúšky z angličtiny. Ak si chcete zlepšiť svoju slovnú zásobu, môžete vyskúšať týchto 10 učebných metód:

 • Zmena jazyka telefónu, počítača a kont sociálnych sietí na angličtinu. Vďaka tomu budete cudziemu jazyku vystavený denne.
 • Čítanie blogových príspevkov v angličtine o témach, ktoré vás zaujímajú
 • Čítanie kníh, novín a časopisov v angličtine
 • Sledovanie filmov v angličtine, v prípade potreby s titulkami
 • Písanie denníkov v angličtine
 • Nájdenie študijných skupín, v ktorých sa môžete s ostatnými baviť v angličtine
 • Využívanie kartičiek alebo online zdrojov na učenie sa nových slovíčok a ich významu
 • Stanovenie si cieľa naučiť sa každý deň aspoň 3-4 nové slovíčka
 • Uistite sa, že sa tieto slovíčka učíte v kontexte alebo vo vete, aby ste ich vedeli používať
 • Ak poznáte tému skúšky, nájdite si učebný materiál, ktorý s ňou súvisí - môžete si pozrieť filmy s podobnou tématikou
 • Naučte sa slovíčka, ktoré sa bežne používajú v konkrétnych témach, ako je napr. obchod, veda alebo technológie, nakoľko môže skúška obsahovať otázky týkajúce sa týchto tém.

  Ako si zlepšiť gramatiku

  Ďalej je potreba precvičovať gramatiku, najmä kvôli písomnej skúške. Ak si chcete zlepšiť svoju anglickú gramatiku, môžete sa riadiť týmito tipmi na učenie:

  • Pravidelne píšte v angličtine
  • Študujte knihy a online zdroje o gramatike
  • Čítajte anglické texty, aby ste sa oboznámili so správnymi gramatickými štruktúrami
  • Prihláste sa do online kurzu angličtiny, kde sa naučíte gramatické pravidlá a získate spätnú väzbu
  • Trénujte s rodenými hovoriacimi, aby ste získali predstavu o tom, ako sa jazyk používa v prirodzenom kontexte
  • Používajte aplikácie a softvér, ktoré vám pomôžu zlepšiť gramatiku prostredníctvom interaktívnych cvičení a lekcií

  Ako si zlepšiť výslovnosť

  Aby ste boli dôkladne pripravení na skúšku z anglického jazyka (najmä na ústnu skúšku), musíte precvičovať prízvuk a intonáciu. Pokiaľ dodržíte nasledujúce kroky, budete na skúšku dôkladne pripravení:

  • Pravidelne trénujte rozprávanie v angličtine
  • Počúvajte rodeného hovoriaceho, čím si zlepšíte svoje schopnosti počúvať
  • Učte sa kľúčovú slovnú zásobu a frázy
  • Precvičte si konverzačné zručnosti
  • Nacvičujte si vedenie prezentácií alebo prejavov
  • Pracujte na intonácii

  Pro-tip: Používajte materiály z reálneho života

  Používanie materiálov z reálneho života, ako sú spravodajské články, podcasty a videá, je skvelý spôsob, ako si zlepšiť zručnosti čítania a počúvania. Tento typ materiálov vám odhalí štýl a formu anglického jazyka, ako sa používa v reálnych situáciách, a pomôže vám pochopiť odtienky jazyka.

  Krok 3: Vyhľadajte pomoc od učiteľa

  Pri príprave na skúšku z angličtiny vám môže byť nápomocný tútor alebo mentor. Poskytne vám individuálne hodiny na mieru a podporu, vďaka čomu sa môžete sústrediť na svoj cieľ. Doučovateľ môže s vami pracovať aj na konkrétnej oblasti, v ktorej môžete mať problémy, ako je napríklad gramatika, slovná zásoba alebo výslovnosť. Môže vám tiež pomôcť precvičiť a zlepšiť vaše zručnosti hovorenia a počúvania v reálnom prostredí, ktoré sú pri ústnych skúškach kľúčové. Mnohí lektori alebo učitelia angličtiny ponúkajú svoje služby online, takže hodiny angličtiny môžete absolvovať z pohodlia domova bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

  Ak si chcete nájsť doučovateľov angličtiny v mieste vášho bydliska, môžete ich nájsť aj online - niektoré vzdelávacie platformy ponúkajú možnosť vyhľadávania, kde si môžete vyhľadať miestne ponuky, napríklad kurzy angličtiny v Trnave, lekcie angličtiny v Bratislave, učiteľa angličtiny v Košiciach alebo lektora angličtiny v Banskej Bystrici.

  Práca s lektorom môže byť prospešná aj vtedy, ak sa pripravujete na skúšku s anglickým certifikátom, napríklad TOEFL alebo IELTS. Doučovateľ vám môže poskytnúť stratégiu na vykonanie skúšky a cvičné materiály, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše výsledky. Môže vám tiež pomôcť identifikovať oblasti, na ktoré je potrebné zamerať svoje študijné úsilie.

  Pri hľadaní lektora alebo učiteľa angličtiny je dôležité zvážiť jeho kvalifikáciu, aby ste sa uistili, že má primerané znalosti a skúsenosti, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Tu je niekoľko kvalifikácií, ktoré by mal mať učiteľ angličtiny:

  • Vyštudovaný anglický jazyk alebo príbuzný odbor
  • Certifikát učiteľa, napríklad TESOL, CELTA alebo DELTA
  • Skúsenosti s výučbou angličtiny pre cudzincov
  • Znalosť skúšky, na ktorú sa pripravujete
  • Pozitívne referencie alebo posudky od predchádzajúcich študentov

  Dôležité je tiež poznamenať, že mať lektora so správnou kvalifikáciou nie je jediným faktorom, ktorý treba zvážiť, dôležité je tiež nájsť lektora, s ktorým sa budete cítiť dobre. Niekto, s kým môžete ľahko komunikovať, dokáže prispôsobiť svoj štýl výučby vášmu štýlu učenia a pomôže vám udržať si motiváciu a organizáciu.

  Krok 4: Buďte organizovaní

  Pri príprave na skúšku z anglického jazyka je dôležité zostať organizovaný. Vytvorte si študijný plán (a jeho dodržiavanie!) a uistenie sa, že si vyhradíte dostatok času na štúdium a prácu na oblastiach, v ktorých sa potrebujete najviac zlepšiť. To vás udrží na správnej ceste. Všímajte si svoj pokrok a podľa potreby upravujte svoj študijný plán. Nezabudnite si robiť prestávky a doprajte si čas na oddych a načerpanie nových síl.

  Organizovaný prístup k štúdiu na skúšku z anglického jazyka vám pomôže nielen udržať si sústredenie a motiváciu, ale tiež zabezpečí, že čas na štúdium využijete efektívne. Existuje mnoho spôsobov, ako zostať organizovaný a čo najlepšie využiť čas na štúdium, a niektoré tipy sú uvedené nižšie:

  Vytvorte si študijný plán:

  Naplánujte si, kedy budete študovať, a držte sa toho. Uistite sa, že ste si na štúdium vyhradili dostatok času a pracujete na oblastiach, v ktorých sa potrebujete najviac zlepšiť. Pomôže vám to udržať sa na ceste a čo najlepšie využiť čas na štúdium.

  Nájdite si hodiny angličtiny alebo kurzy:

  Nvštevujte lekcie alebo kurzy angličtiny, či už osobne, online alebo prostredníctvom programu samoštúdia. Tým si budete istý, že sa budete učiť od profesionálneho učiteľa a dostanete správne pokyny na skúšku.

  Sledujte svoj pokrok:

  Vezmite si denník alebo zápisník, kde môžete sledovať svoj pokrok, robiť si poznámky a zapisovať si všetky nové slovíčka a gramatické pravidlá, ktoré sa naučíte. Takto sa môžete ľahko vrátiť späť a zopakovať si prebranú látku.

  Usporiadajte si študijné materiály:

  Udržujte svoje študijné materiály usporiadané a ľahko dostupné. Používajte kartičky alebo iné pamäťové pomôcky, ktoré vám pomôžu zapamätať si dôležitú slovnú zásobu a gramatické pravidlá.

  Zostaňte motivovaní:

  Nájdite si študijnú skupinu alebo študijného partnera, aby ste zostali motivovaní a zodpovední. Odmeňte sa, keď dosiahnete míľnik alebo dokončíte náročnú úlohu.

  Krok 5: Cvičte!"

  Cvičenie je, pokiaľ ide o prípravu na skúšku z anglického jazyka, kľúčové. Čím viac budete trénovať, tým lepšie si osvojíte formát skúšky a typy otázok, ktoré vám budú klásť. Jedným zo spôsobov precvičovania je absolvovanie cvičných testov a práca so vzorovými otázkami. Získate tak predstavu o typoch otázok, ktoré budú na skúške, a tiež vám to pomôže zlepšiť celkové zručnosti pri písaní testov. Okrem toho si môžete precvičovať gramatiku, slovnú zásobu a výslovnosť tým, že budete čo najviac čítať, písať a hovoriť v angličtine.

  Niektoré praktické spôsoby, ako pravidelne trénovať na skúšku z anglického jazyka:
  • Merajte na cvičných testoch čas
  • Rozprávajte sa a píšte si s rodilým hovoriacim
  • Vyskúšajte si cvičenia v podmienkach, aké budú na skúškach
  • Precvičujte si všetky časti skúšky
  • Ak je to možné, cestujte a ponorte sa tak do jazyka

  Pomôžte dieťaťu pripraviť sa na skúšku z anglického jazyka

  Ak ste rodič, ktorý pomáha svojmu dieťaťu pripraviť sa na skúšku z anglického jazyka, existuje niekoľko spôsobov, ako mu pomôcť. Deti, ktoré sa učia angličtinu ako druhý jazyk, môžu čeliť problémom, ako sú ťažkosti s pochopením a používaním nových gramatických štruktúr, nedostatočná plynulosť a obmedzená slovná zásoba. So správnym prístupom a prostriedkami sa však deti môžu efektívne učiť angličtinu. Medzi účinné metódy patrí vytvorenie podporného a povzbudzujúceho prostredia na učenie, používanie vizuálnych pomôcok a praktických aktivít a využívanie rodených hovoriacich. Ak sa deťom naskytne príležitosť na precvičovanie hovorenia a počúvania v prirodzenom prostredí, napríklad prostredníctvom konverzácie a hry, zlepší sa im plynulé hovorenie.

  Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete svojmu dieťaťu pomôcť pri príprave na skúšku z angličtiny:

  • Podporujte ich v čítaní rôznych anglických textov, napríklad kníh a kreslených filmov. Pomôže im to zlepšiť si slovnú zásobu, gramatiku a schopnosť porozumieť textu.
  • Precvičujte s nimi písanie v angličtine, napríklad vytvorením rozprávok, krátkych príbehov alebo hravých básní. Pomôže im to zlepšiť ich zručnosti v písaní a rozvíjať ich schopnosť zrozumiteľne sa písomne vyjadrovať.
  • Precvičujte s nimi počúvanie a rozprávanie v angličtine. Môžete im pustiť anglicky hovorené filmy, televízne programy alebo viesť jednoduché rozhovory, napríklad počas večere.
  • Pomôžte im precvičovať gramatiku a slovnú zásobu zábavnými spôsobmi prostredníctvom cvičení, kartičiek a kvízov.
  • Najmite si doučovateľa alebo ich zapíšte do kurzu anglického jazyka. To im poskytne ďalšiu podporu a poradenstvo, ktoré im pomôže pripraviť sa na skúšku.
  • Podporujte ich a pomôžte im, aby si riadili svoj čas a zostali organizovaní. Pomôže im to udržať sa na ceste a čo najlepšie využiť čas na štúdium.

  V neposlednom rade im buďte oporou, povzbudzuje ich a pripomínajte im, že cvičenie a tvrdá práca im pomôžu uspieť.

  Záver

  Na záver možno povedať, že príprava na skúšku z anglického jazyka je náročná úloha, ale so správnym myslením a prístupom môžete dosiahnuť svoje ciele. Ak pochopíte formát skúšky, zlepšíte si slovnú zásobu, budete cvičiť a používať autentické materiály, budete na dobrej ceste k úspechu. Okrem toho vám práca s lektorom alebo kurzy angličtiny poskytnú podporu na mieru, ktorú potrebujete na dosiahnutie svojich cieľov.