David: Všetci sa učíme, prečo si s tým teda vzájomne nepomôcť? :)David M.

David M.
Profile verified:
dejepis, náuka o spoločnosti - občianska náuka, slovenský jazyk, základy hudobnej teórie
tutoring via skype/online possible

Dobrý deň,
som 23 ročný študent tretieho ročníka masmediálnej komunikácie v Trnave. Mojou vášňou sú spoločenské vedy ako dejepis, náuka o spoločnosti a podobne. Zasahujem ale aj do umeleckej sféry a preto som k dispozícií aj pri problémoch s hudobnou náukou/teóriou. S týmto predmetom som mal na ZUŠ veľké problémy a časom som si osvojil základy aj spôsob, akým to človek dokáže pochopiť :)
Pri pomere študent a doučovateľ by som chcel zachovať ľudskosť (mýlime sa všetci a je to v poriadku), priateľský prístup a zameranie na problematiku, ktorá trápi Vás alebo Vašu ratolesť :)Contact Form