Author's photo
Anonymous author
chémia

chemicka kinetika

dakujem

Attachments:
Question image
1 answer
Ak vieme, že pri zvýšení teploty o 10 °C rýchlosť reakcie stúpne 2x, tak teda:
z 30°C na 40°C = x2
zo 40°C na 50°C = x2
z 50°C na 60°C = x2
zo 60°C na 70°C = x2
zo 70°C na 80°C = x2
z 80°C na 90°C = x2
z 90°C na °00°C = x2
Jednoduchšia metóda je založená na fakte, že 100-30=70 a 10°C v 70 sa nachádza 7x
- výpočet teda bude 2 umocnené na 7 (2x2x2x2x2x2x2) = 128-krát.

S pozdravom
MUDr. Ján Černák