Author's photo
Adrián Č.
anglický jazyk

Color

Čo je temperament

5 answers
Tomu nerozumiem...
anglicky je colour. americká angličtina color. Inak tiež otázke nerozumiem.
Temper - bad temper, good temper - správanie sa, slušný, neslušný..
Attachments:
Answer image
Dobrý deň.

Mohlo by ísť o zaužívané farebné označenia pováh, alebo vlastností. Teplé farby môžu preferovať srdeční ľudia, chladnejšie farby zase skôr melancholickí ľudia ... Color temperament môže byť aj typické farebné zobrazenie v štatistikách a grafoch v rôznych lekárskych odboroch, ktoré sa zaoberajú povahou a reakciami človeka.