Author's photo
Ondrej M.
matematika

Definujte a charakterizujte pravdepodobnosť

1 answer
Pravdepodobnosť je hodnota vyčísľujúca istotu výskytu určitej udalosti.
Inak povedané: je to počet priaznivých udalostí k počtu možných udalostí.

Ak napr. chcem aby mi na kocke padla práve šestka tak je to jedna priaznivá udalosť k šiestim možným a teda pravdepodobnosť 1/6. (16,66 %)