Príklad

) V místnosti o podlahové ploše 20m2 a a výšce 250cm je teplota vzduchu 23C a tlak 101,8kPa. Jaká je hustota vzduchu v místnosti. Strední molární hmotnost vzduchu uvažujte 28,96 g.mol

2 answers
Hustota je 1197,286 kg/m3. ;) Informácia o objeme miestnosti je v tomto prípade nepotrebná.
Zápis:
P= 101,8 kpa= 101800Pa
T= 23C+273,15=296,15K
M= 28,96g.mol-1
R= 8,314J/K.mol

ρ= p.M/R.T
Ρ= 101800.28,96/ 8,314.296,15
Ρ= 1197, 35 kg.m-3
Hustota vzduchu v miestnosti je 1197, 35 kg.m-3
Comments:
Martina D.
Opravujem: Zápis: P= 101,8 kpa= 101800Pa T= 23C+273,15=296,15K M= 28,96g.mol-1 R= 8,314J/K.mol ρ= p.M/R.T ρ= 101800.28,96/ 8,314.296,15 ρ= 1197, 35 kg.m-3 Hustota vzduchu v miestnosti je 1197, 35 kg.m-3