Author's photo
Alžbeta V.
chémia

akútne

aká je vhodná hybridizácia atómu dusíka v amidovom anióne NH2- ?

1 answer
Hybridizácia atómu N v amide je sp3. Potrebujeme získať 4 energeticky rovnocenné hybrridné orbitály. Dva potrebujeme na väzbu s 2 atómami vodíka, jeden je obsadený voľným elektrónovým párom, ktorý dusík má. Ten štvrtý je potrebný na väzbu s uhlíkom,väzbu máte iba naznačenú.