study questions

Study questions

Quick help with homework exercise
or
Anonymous author

Matematika - funkcie

Mohla by som sa opýtať ako vypočítam príklad: Daná je funkcia f:y = log(x² - 8x - a) - určte jej definičný obor vzhľadom na parameter a

Anonymous author

Chémia príklad

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť prosím, ako vyrátať nasledovný príklad: Zmiešali sme rovnaké objemy roztoku BaCl2 s koncentráciou 0,05 mol/l a Na2SO4 s koncentráciou tieť 0,05 mol/l. Vznikne zrazenina BaSO4? Vypočítajte molovú koncentráciu rozpusteného síranu bárnatého vo vzniknutom roztoku.…

Anonymous author

Súčin rozpustnosti

Dobrý deň, pomôžete mi prosím ako vyrátať tento príklad? Vypočítajte súčin rozpustnosti hydroxidu strieborného, ak pri danej teplote pH nasýteného roztoku je 10,3. (správne: 3,98 . 10-8)

Anonymous author

Súčin rozpustnosti

Ahojte, vedeli by sme mi prosím pomôcť vypočítať tento príklad? Vypočítajte súčin rozpustnosti sulfidu strieborného, ak pri danej teplote je v 1 liti nasýteného roztoku rozpustenej 6,23 . 10-15 g látky. (6,36.10-50) ďakujem.

Anonymous author

pH výpočty

Dobrý deň, pomohli by ste mi prosím s týmto príkladom? Liter roztoku A, v ktorom je 10 g NaOH zmiešame s roztok B, ktorého 1 liter obsahuje 9,45 g HNO3. Aké bude ph a pOH vzniknutého roztoku? (pH= 12,7) Ďakujem za pomoc.

Anonymous author

pH výpočty

Ahojte, prosím o pomoc s vyrátaním tohto príkladu. Vypočítajte pH roztoku, ktorý vznikne zmiešaním 50 ml roztoku kyseliny sírovej s c=0,25 mol/l a 50 ml roztoku hydroxidu draselného s c= 0,25 mol/l. (pH= 0,903)

Anonymous author

Výpočty chémia

Dobrý deň, pomôžete mi prosím s nasledovným príkladom? Na reakciu 100 ml chloridu sodného, c= 0,5 mol/l, s dusičnanom strieborným sme navážili 10,2 g AgNO3. Vypočítajte, aká bude jeho koncentrácia v mol/l, ak sme po skončení reakcie doplnili reakčný systém destil. vodov do objemu 350ml. (odpoved 0…

Anonymous author

Chémia

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s týmto príkladom prosím. Na reakciu 300 ml kyseliny sírovej s c=0,5 ml/l sa navážilo 16g NaOH. Aká bude koncentrácia hydroxidu sodného po reakcii, ak objem reakčnej zmesi bol doplnený na 0,5l? Správne: 0,3 mol/l Ďakujeeem

Anonymous author

Chémia

Ahojte, pomôžete mi prosím ako vyrátať tento príklad? Neviem si stým rady. Vypočítajte množstvo pentahydrátu síranu zinočnatého a vody potrebné na prípravu 500 g 18 % roztoku. (SPRÁVNE: 140,2 + 359,8)

Anonymous author

Chémia príklad

Dobrý deň, vedeli by ste mi pomôcť ako vyrátať tento príklad prosím? Aké množstvo vody treba odpariť z 250 ml roztoku CuSO4, ktorého hustota = 1,09 g.cm-3 a w= 15 %, aby vznikol 25% roztok? (správne: 160g) ďakujem.