study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Anonymný autor

chémia

je deutérium ťažká voda? áno alebo nie

Anonymný autor

chémia

čo je správne? Atómový vodík je reaktívnejší ako molekulový vodík, pretože: a) Pri vzniku molekuly H2 z atómov vodíka sa uvoľňuje energia b) Jeho hmotnosť je menšia c) Molekula H2 je stabilnejšia d) Atómový vodík má spárený elektrón

Marek P.

Zmena vo význame po vynechaní prestávky

V ktorej z nasledujúcich viet by sa vynechaním prestávky v reči zmenil význam vety? A) Peter, pôjdeš v stredu na ten koncert? B) Ach, kiežby som mohol vrátiť čas! C) Zdalo sa jej, že mince nie sú pravé. D) Dievča, to bolo naozaj vtipné!

Anonymný autor

názvoslovie zlúčenín

Ako sa prosím vytvára názvoslovie týchto zlúčenín ? Zároveň mám otázku, ak sa niekto venuje príprave na LF, ohľadom testovníc, či tieto vzorce je potrebné sa nabifliť alebo stačí pochopiť systému a následne logicky ( výpočtom ) vyvodiť správnu odpoveď. Resp.,či je na skúškach na to čas. Lebo učiť…

Anonymný autor

Sila

Počas zdvihnutia telesa do výšky 1,5 m sme vykonali prácu 60J akou silou sme teleso zdvíhali?

Eva Č.

Sveter bol dvakrát zľavnený, najskôr o 20% a potom ešte o 20% z novej ceny.

Teraz stojí 800 korún. Koľko stál pred prvým zlacnením? a)1280 b)1250 c)1200 d)1120 e)1000 Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

Eva Č.

Nasledujúca úloha obsahuje slovo alebo slovné spojenie, za ktorým sú uvedené štyri možnosti.

K danému slovu vyberte to ktoré sa najviac približuje k jeho opačnému významu. Adekvátny a)neprimeraný b) neprispôsobivý c) nezodpovedný d) neadaptovaný Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

Eva Č.

Vymysleli sme istý systém, podľa ktorého priraďujeme slovám čísla.

Tu je niekoľko príkladov: hlina 2, bukvica 1, fľaša 3, kremeň 2, stolička 3, tráva 1, jablko 1, voda 2, kniha 3. Ktorému z nasledujúcich slov sme podľa tohto systému správne priradili číslo? a) konár 1, b) koľajnica 1, tabuľa 2, piesok 3 Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

Anonymný autor

Energetická bilancia MK a ketolátok

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako sa ráta energetická bilancia u ketolátok a mastných kyselín. Príkladom je betahydroxybutyrát, kyselina palmitová, steárová, laurová a myristová.

Anonymný autor

Chémia

Čo je správne? 1. Anomália vody, že má najväčšiu hustotu pri teplote 3,98 ˚C, je dôsledkom: a) Usporiadania molekúl vody s prítomnosťou vodíkového mostíka, b) Veľkej tepelnej vodivosti vody, c) Malej tepelnej vodivosti vody, d) Výrazného rozdielu veľkosti atómov vodíka a kyslíka.