Ako sa najlepšie pripraviť na pracovný pohovor?

Ako sa najlepšie pripraviť na pracovný pohovor?

Published on: 27. 5. 2019 Author: Juraj S.

Počas pracovného pohovoru Váš budúci zamestnávateľ potrebuje zistiť, aké sú Vaše schopnosti, znalosti, a prípadne ako by ste dokázali zapadnúť do súčasného kolektívu. Pred samotným pohovorom by sa mal uchádzač o prácu adekvátne pripraviť. Nenechajte nič na náhodu.

Začať treba už správne napísaným životopisom. Nemusí byť dlhý, práve naopak. Postačuje jedna strana doterajších skúseností s ich krátkym popisom. Nič nevynechajte, nakoľko každá jedna pracovná skúsenosť môže byť personalistovi nápomocná pri rozhodovaní, koho z množstva uchádzačov zavolať na pohovor.

Do pohovoru by ste sa mali venovať zhromažďovaniu informácií o spoločnosti a štúdiu základných informácií o tom, ako dlho pôsobí na trhu a na čo sa profiluje. Dobré je takisto vedieť o dianí vo firme a celkový prehľad o danom sektore.

Ak máte o pozíciu naozaj záujem, uvedomte si, že konkurencia je dnes na zaujímavé pracovné pozície veľká a je dôležité sa dobre predať. Šancu na reparát nedostanete.

Najmä mladší uchádzači majú niekedy nie úplne opodstatnené požiadavky. Čiže nepomer medzi tým čo ponúkajú a požadujú. Od mája 2018 je povinné zverejňovať pri pracovných inzerátoch mzdy. Uchádzač o zamestnanie už má komplexnejšiu informáciu o danej pozícii už pred samotným uskutočnením pracovného pohovoru. Tú mzdu by mohol následne požadovať, aby bola zakotvená aj v pracovnej zmluve. Inými slovami, už pred pracovným pohovorom bude uchádzač vedieť, minimálne koľko môže dostať ako zamestnanec firmy na výplatnej páske. Pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie firma so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania. Do základnej zložky mzdy sa nerátajú príplatky za nočnú prácu, nadčasy, práca vo sviatok, odmeny (či už koncoročné odmeny, 13 plat) alebo prémie.

Čo môže priniesť zmätok na trhu práce je fakt, že zamestnávateľom nie je presne prikázané, či majú uvádzať hodinovú, týždňovú alebo mesačnú mzdu. Zverejňovanie platov  tiež neplatí pre všetkých. Novela sa nevzťahuje na verejnú správu, kde sa platy odvíjajú od tabuliek, a takisto na prácu v zahraničí. Je dobré, aby ste úplne finálny plat riešili až potom, keď Vám firma dá vedieť, že ste úspešným kandidátom a pošle Vám platovú ponuku.

Musíte myslieť aj na to, že do budúcna sa bude meniť trh práce a s tým idú ruka v ruke aj nové požiadavky zamestnávateľov. Práve stredná a východná Európa bude v nasledujúcich rokoch čeliť významnému vplyvu automatizácie a náhrade mnohých súčasných pracovných miest strojmi. Najvýraznejšie by to podľa najnovších údajov OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) malo postihnúť Slovensko, pričom ohrozených je až 34 % pracovných miest.

Trh práce si celosvetovo ale aj na Slovensku bude postupne vyžadovať viac zručností v oblasti technológií a programovania. Rastie dopyt po IT špecialistoch. Zamestnávatelia však budú vyžadovať od zamestnancov aj kreativitu, originalitu a kritické myslenie. Do popredia sa dostáva flexibilita a komplexné riešenie problémov. Mimoriadne dôležité budú počítačové zručnosti na vyššej úrovni.