Existuje trik na učenie sa jazykov?

Existuje trik na učenie sa jazykov?

Published on: 1. 9. 2021 Author: Jakub L.

Mnohokrát sme už videli nejednu zázračnú reklamu na rôznych webových stránkach:

  • "S týmto špeciálnym trikom sa naučíte jazyk extrémne rýchlo!"
  • "Eva/Mária/Dedo mráz sa naučil anglicky za 5 minút denne!"
  • "Počúvajte toto video počas spánku a budete vedieť cudí jazyk bez učenia!"

Kiežby to bola pravda a niečo podobné existovalo. Hoci, na druhej strane, učenie sa cudzích jazykov by stratilo svoje čaro. Ide predsa len aj o pocit postupného prekonávania samého seba, nielen o to získať všetko rýchlo a bez akéhokoľvek úsilia. 

Napriek tomu však bola zvedavosť silnejšia ako ja a rozhodol som sa prinajmenšom zistiť, v čom zázračné triky spočívajú. Väčšia časť z nich je vlastne len klasické opakovanie ustálených fráz, ktoré síce k učeniu sa jazyka patrí, rozhodne však nie je (hlavnou) cestou k plynulosti. Ďalšie sú len odkazy na stránky s vírusmi. A niekoľko z nich sa snaží tváriť seriózne. Tým sa budeme venovať trochu bližšie a rozdelil by som ich na tri skupiny:

1) Začnite okamžite hovoriť a konverzovať s ľuďmi z danej krajiny.

Určite ste sa na YouTube stretli s videami, kde sa "polygloti" zhovárali s cudznincami aj v 15 jazykoch za sebou. Znie to super, avšak je tam háčik. Ak ktorýkoľvek z tých jazykov ovládate, uvedomíte si, že "polyglot" používa dokola 10 až 15 rovnakých viet, a dokonca aj v nich sa dopúšťa chýb. Kde je teda hodnovernosť tejto metódy? Je predsa logické, že s obmedzenou slovnou zásobou sa nie je veľmi o čom porozprávať. Dokázať sa predstaviť a opýtať sa na počasie je super - nie je to však ovládanie jazyka.

2) Dosiahnite plynulosť za 15 minút denne.

Ak si odmyslíme prvé dve slová, táto rada je užitočná. Každá minúta strávená učením sa jazyka je prospešná. Skúsme sa však pozrieť sa na štúdie a reálne údaje. Podľa amerických vedcov (a nielen podľa nich) je potrebné venovať učeniu sa niekoľko stoviek hodín na dosiahnutie relatívne plynulej úrovne. Samozrejme, existuje množstvo faktorov: podobnosť jazyka od vášho materinského, skúsenosti s učením sa jazykov, motivácia, disciplína, kurzy alebo učenie sa doma atď. Povedzme teda, že na dosiahnutie decentnej úrovne treba sto hodín. To je 6000 minút. 6000 / 15 = 400. Čo vôbec nie je zlý čas na dosiahnutie, povedzme, úrovne A2/B1. Avšak v skutočnosti to ani nie je trik, jednoducho užitočne strávený čas:)

3) Naučte sa jazyk počas spánku.

Znie to vskutku lákavo: úplne bez námahy sa zobudiť a hovoriť anglicky, nemecky či španielsky. Myslím si však, že každý, kto sa niekedy učil jazyk, potvrdí, že keby to bolo také jednoduché, robil by to každý. Niečo na tejto rade však predsa len je. Treba však byť hore:) Aktívne počúvanie, pri ktorom sa snažíme porozumieť čo najviac slovám a výrazom a spájať si ich na vytvorenie významu patrí k jedným zo základných procesov učenia sa. 8-hodinové videá s opakujúcimi sa frázami rozhodne neodporúčam, bohužiaľ nikam nevedú.

Suma sumárum, je lepšie veriť sám sebe a dôverovať svojim vlastným schopnostiam, ako naletieť na triky, ktoré v lepšom prípade len premárnia náš čas a v horšom aj naše peniaze. Hoci, to je predsa to isté:)