MiraNova

MiraNova - jazyková škola


Web: mira *** - zobraziť
Tel.: 0915 *** - zobraziť

kontaktovať emailom

Adresa:
Nevädzova 4
821 01 Bratislava-Ružinov
 


Jazyková škola Miranova ponúka výučbu cudzích jazykov interaktívnou formou s individuálnym prístupom ku každému študentovi. V príjemných priestoroch s domácou atmosférou pre Vás pripravíme vzdelávací program podľa Vašich potrieb. V septembri otvárame kurzy anglického, ruského, talianskeho, francúzskeho, španielskeho, nemeckého a arabského jazyka pre deti a dospelých.

Lektorky a lektori

Miroslava

Miroslava

riaditeľka

Referencie

Na hodiny anglického jazyka som sa prihlásila preto, aby som sa ako tak dohovorila na ceste do zahraničia. Myslela som si, že kurz budem navštevovať pár mesiacov, ale nakoľko je výučba zábavná, plná konverzácie a aktuálneho diania vo svete navštevujem kurz v Miranove už druhý rok, raz týždenne a plánujem v tom pokračovať aj naďalej.

Elenka

Jazykovú školu Miranova navštevujem už niekoľko rokov, v podstate takmer od jej založenia. Predtým som vyskúšal kurzy v niekoľkých školách, ale väčšinou som to do jedného roku vzdal. Dôvodov bolo viac, priveľa študentov v kurze, za 90 min študent povedal jednu dve vety, ktoré si často dopredu odrátal, nepociťoval som žiadny progres, ani radosť, či pozitívny pocit z účasti na kurze. V Miranove sa cítim príjemne, citeľne sa posúvam,čo ma okrem angličtiny motivovalo začať študovať aj ďalší jazyk (ruský). Lektori sú veľmi príjemní, rovnako atmosféra na hodinách. Napriek únave po práci, človek z kurzu odchádza plný energie a s dobrým pocitom. Úprimne odporúčam.

Ľubo

Vzhľadom na vyťaženosť som spokojný s flexibilitou a prístupom k výučbe. Obdobie počas ktorého navštevujem Miranovu hodnotím ako účelne vynaložený čas a prostriedky.

Martin

V Miranove navštevujem hodiny arabčiny. Svoje hodiny hodnotím veľmi pozitívne a som viac než spokojná. V jazykovej škole mi vždy vyšli v ústrety a snažili sa nájsť kompromis.

Sandra

Pred kurzom som si myslel, že zvládnutie ruského jazyka slovom a najmä písmom bude náročné. Avšak interaktívne hodiny plné konverzácií pod vedením rodenej hovorkyne môj pohľad zmenili, keďže ide o ideálnu kombináciu na rýchle napredovanie.

Martin

Fantastickí lektori – „native speakri“, priateľské prostredie, zábavné a interaktívne hodiny, profesionálny prístup, flexibilita a veľa nových informácií a vedomostí z každej hodiny – to je pre mňa Miranova. Na hodiny ruštiny a taliančiny sa vždy teším, lebo sú príjemne a užitočne stráveným časom, ktorého popri práci nemám veľa.

Natália

Do Miranovy chodím na angličtinu a francúzštinu. Oba kurzy prebiehajú v menších skupinách, čo umožňuje individuálnejší prístup a dostatok priestoru pre aktívne zapájanie sa. Páči sa mi, že lektori naozaj dbajú na rozširovanie slovnej zásoby. Veľmi si cením aj priateľskú atmosféru na oboch kurzoch.

Eva

Jazykové kurzy ruštiny s „native“ lektorkou ma s kamarátmi na hodine veľmi bavia. Štandardne preberáme gramatiku, lexiku a hovorené slovo, pričom hlavne pri poslednom zažívame veľa zábavy pri rôznych „breptoch“. Taktiež sa bavíme o ruských reáliách, čo nám prináša výhodu znalosti prostredia bez nutnosti cestovať. Začínal som bez znalosti a teraz už pozerám dokumentárne filmy v ruštine. Vrelo celý kurz odporúčam.

Michal

Aktuálne kurzy

Kurz ruského jazyka – mierne pokročilí

Cena: 180€ - 24x60min

Rozloženie kurzu: Pondelok/Streda / 17:00 - 18:00

Termíny:

Termíny: 18.1.2017 – 10.4.2017

 Čo sa študent naučí: časovanie slovesa hovoriť, povedať, chodiť, skloňovanie osobných zámen, farby, skloňovanie neživotné podstatné mená, používanie slova tu, tam, slovesá zakončené na - iť, -eť, -ať, jedlo, reštaurácia, bývanie, skloňovanie mäkkých podstatných mien, ženský rod, sloveso žiť, môcť, predložka o, voľný čas,časovanie sloveies - ovať, - evať, časovanie zvratných slovies,skloňovanie privlastňovacích zámien, opisovanie - ako sa dostanem..., prítomný čas, vyjadrenie nutnosti, časovanie slovesa hľadať, vrátiť sa, používanie infinitívnych viet, tvorenie prísloviek, vyjadrenie približnosti,cestovanie, podmieňovací spôsob, nakupovanie, oblečenie.


Kurz ruského jazyka – konverzácie

Cena: 180€ - 24x60min

Rozloženie kurzu: Pond/Str/alebo Ut/Štvr/18:15-19:15/19:30-20:30/

Termíny:

Termíny: 18.1.2017 - 30.1.2017

 Čo sa študent naučí: slovná zásoba a zameranie na témy: cestovanie, sviatky, móda, nakupovanie, príroda, počasie, médiá, rodina, bývanie, voľný čas, škola, vzdelávanie, budúcnosť. jedlo a kuchyňa, šport, zdravie...

 Extra info: Kurz učí rodená hovorkyňa. Používame vlastné materiály. Maximálny počet študentov v skupine je 8.Hodiny sú interaktívne, formou rozprávania, hier, video a audio vstupov.


Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 1

Cena: 180€ - 24x45min

Rozloženie kurzu: Utorok/17:00-18:30 alebo štvrtok/17:00-18:30

Termíny:

Termíny: 19.1.2017 – 30.3.2017

Čo sa študent naučí: leckie 1 - 6. písanie, čítanie, úvod do písma a arabskej abecedy (fatha, kasra, sukún, šadda, ta marbuta...), písanie všetkých 28 písmen, písanie celých slov, ktoré už dávajú zmysel, písanie ligatúr, čítanie - vokalizovaný text, jednoduché vety a slová s nadstavbovými znakmi. Slovná zásoba: osobné veci, zamestnania, dopravné prostriedky, predmety v miestnosti, rodina, krajiny, jedlo, oblečenie, farby. Gramatika: postavenie zhodného prívlastku, sloveso mať, sponové sloveso byť, opytovacia otázka „Hal....?“ podobné anglickému „Do you...?), koreň a kmeň slova, ukazovacie zámená – hádá, hádihi, huná, hunáka (tento, táto, tamten, tamtá, tu, tam), jednoduché otázky a odpovede, arabské čísla, množné číslo, hamza, osobné zámená, určitý člen „al“, mesačné a slnečné spoluhlásky, ženský rod prirodzený, zhoda prívlastku s podstatným menom v rode a v určení, menná veta, prídavné mená vzťahové. Rozprávanie: S nami sa naučíte 150 až 300 základných arabských fráz – základné osobné otázky, opytovacie otázky, jednoduché vety, pozdravy...

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Momentálne voľné  ešte 12 miest. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi, ktoré sú zahrnuté v cene kurzu. Ako osnovu používame knihu Základy moderni spisovné arabčiny od Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene. Kurz učí slovenský lektor. 


Kurz arabského jazyka – mierne pokročilí

Cena: 240€ - 24x45min

Rozloženie kurzu: utorok/štvrtok/18:45 - 19:45

Termíny:

Termíny: 19.1.2017 – 30.1.2017

Čo sa študent naučí:  Kurz je zameraný na slovesá, prítomný, minulý a budúci čas, budovanie slovnej zásoby a rozorávanie.

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 4 miesta.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Kurz učí skúsená slovenská lektorka. 


Kurz talianskeho jazyka – začiatočník

Cena: 180€ - 24x60min

Rozloženie kurzu: Utorok/štvrtok/ alebo Pon/Str/ 19:45 -20:45

Termíny:

Termíny: 17.1.2017 - 30.3.2017

 Čo sa študent naučí: viesť konverzáciu na rôzne témy, od predstavenia, cez telefonát až po opisovanie svojich voľnočasových aktivít. Gramatika: prítomný čas pravideľných aj nepravideľných slovies, číslovky, zámená, tvorenie množného čísla od podstatných a prídavných mien, členy.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame knihu Progetto Italiano.Kurz učí skúsená slovenská lektorka.


Kurz talianskeho jazyka – konverzácie

Cena: 180€ - 24x60min

Rozloženie kurzu: Pon/Str/alebo Ut/Štvr/ 19:45-20:45

Termíny:

Termíny: 18.1.2017 - 30.3.2017

Čo sa študent naučí: precvičovanie slovnej zásoby a gramatickzch javov prostredníctvom rôznych tématický okruhov - cestovanie, jedlo, práca, rodina,aktuálne témy. 

 Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Kurz učí skúsená slovensá lektorka.


Kurz anglického jazyka – mierne pokročilí

Cena: 180€ - 32x45min

Rozloženie kurzu: pondelok/streda / 18:30 - 20:00 /

Termíny:

Termíny: od 16.1.2017 - 30.3.2017 

  Čo sa študent naučí: Študenti sa naučia používať modálne slovesá , prítomný priebehový  čas - present continuous, jednoduchý minulý čas - past simple, pravidelné a nepravidelné slovesá – regulal and irregular verbs, stupňovanie, predprítomný čas. Z praktickej angličtiny sa naučíte nakupovať, cestovanie, inštrukcie a pýtanie sa na cestu a ďalšie praktické témy.


Kurz anglického jazyka – konverzácie – up to date english

Cena: 120€ - 12x75min

Rozloženie kurzu: Ut/17:00 -18:15/Štvr/17:00-18:15/alebo Po/Ut/Str/Štvr/19:45-21:00

Termíny:

Termíny: 19.1.2017 – 30.3.2017

Čo sa študent naučí: Študenti si precvičia aktuálnu slovnú zásobu,používanie jazykových javov. Na kurze sa preberajú súčasné témy zo sveta a z pracovného prostredia. Každý študent si vyberie tému, ktorá ho zaujíma. Kurz je interaktívny, s množstvom audiovstupov každý sa dostane k slovu. Kurz učí slovenský lektor.


Príprava na pracovný pohovor- rýchlo kurz

Cena: 129€ - 25x45min

Rozloženie kurzu: Pon/Ut/Str/Štvr/Piat/Sobota/ od 9:30-11:00/11:00-12:00 obed/12:00-14:15

Termíny:

Termíny: 23.1.2017 – 30.7.2017

 Čo sa študent naučí: prezentovať seba, svoje skúsenosti, slabé a silné stránky, schopnosti, písať motivačný list, písať životopis.

Slovná zásoba je zameraná na témy z pracovného prostredia.

 Extra info: Kurz trvá jeden týžden (5 dní, 5 hodín denne). Alebo v sobotu v čase od 10:00-16:00. Otvárame každý pondelok, priebežne podľa záujmu.


Letné jazykové kurzy

Cena: 29€ - 6x45 min

Rozloženie kurzu: podľa typu kurzu

Termíny:

Cena:29 eur, 6x45 min / sobota

Cena:48 eur, 12x45 min / víkend

Cena: 72 eur, 24 x 45 min / dva víkendy

Rozloženie kurzu:

Sobota/nedeľa/10:30 - 12:00/ pauza /12:15 - 13:45/ obed / 14:45-16:15

Termíny:

3.6., 4.6., 10.6., 11.6. 2017

17.6., 18.6., 24.6., 25.6. 2017

1.7., 2.7., 8.7., 9.7. 2017 

15.7., 16.7., 22.7., 23.7. 2017

29.7., 30.7., 5.8., 6.8. 2017

12.8., 13.8., 19.8., 20.8. 2017 

26.8., 27.8., 2.9., 3.9.2017

Platba na splátky: nie

Čo sa študent naučí: cestovanie, letisko, doprava, zdravie, polícia,reštaurácia,

pamätihodnosti, jedlo, oblečenie, počasie, navigácia. Sobota - teória, nedeľa -

prax formou hry, role play.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  


Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 1

Cena: 240€ - 32 x 45 min

Rozloženie kurzu: Pondelok/17:00-18:30 / štvrtok/17:00-18:30

Termíny:

Čo sa študent naučí: lekcie 1. - 6.: písanie, čítanie, úvod do písma a arabskej abecedy (fatha, kasra, sukún, šadda, ta marbuta...), písanie všetkých 28 písmen, písanie celých slov, ktoré už dávajú zmysel, písanie ligatúr, čítanie - vokalizovaný text, jednoduché vety a slová s nadstavbovými znakmi.

Slovná zásoba: osobné veci, zamestnania, dopravné prostriedky, predmety v miestnosti, rodina, krajiny, jedlo, oblečenie, farby.

Gramatika: postavenie zhodného prívlastku, sloveso mať, sponové sloveso byť, opytovacia otázka „Hal....?“ podobné anglickému „Do you...?), koreň a kmeň slova, ukazovacie zámená – hádá, hádihi, huná, hunáka (tento, táto, tamten, tamtá, tu, tam), jednoduché otázky a odpovede, arabské čísla, množné číslo, hamza, osobné zámená, pripojené zámená, ženský rod prirodzený, zhoda prívlastku s podstatným menom v rode a v určení, vyjadrenie slovesa "mať".

Rozprávanie: S nami sa naučíte 120 základných arabských fráz - pozdravy, zoznámenie, súhlas/nesúhlas, prosba, poďakovanie a spokojnosť, porozumenie, opytovacie otázky,... 

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi, ktoré sú zahrnuté v cene kurzu. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor.  


Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 2

Cena: 180€ - 24 x 45 min

Rozloženie kurzu: utorok / 17:00 -18:30

Termíny:

Čo sa študent naučí: určitý člen "al", mesačné a slnečné spoluhlásky, ženský rod prirodzený, vzťahové prídavné meno, skloňovanie, príslovky, predložky, akuzatív, menná veta, množné číslo, vetná konštrukcia júžadu/túdžadu (anglické "there is/there are"), radové číslovky, hodiny a vyjadrenie času

Slovná zásoba: budovy, jedlo, miesta a stavby, opytovacie zámená, číslovky...

Rozprávanie: 120 arabských fráz na rôzne komunikačné situácie. 

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8.  Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi. Materiály sú v cene kurzu. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor. Môžete sa pridať.


Kurz arabského jazyka – začiatočník - level 3

Cena: 240€ - 32 x 45 min

Rozloženie kurzu: pondelok/štvrtok/18:30-20:00

Termíny:

Čo sa študent naučí: Príčastie prvého slovesného kmeňa - „on je sediaci“, dvojné číslo – duál podstatných a prídavných mien, množné číslo vonkajšieho ženského rodu, množné číslo vonkajšieho mužského rodu, množné vnútorné číslo, slovesný systém arabčiny, slovesná veta, sloveso „lajsa“, farby, sloveso byť v minulom čase

Slovná zásoba: Budovy a mesto – lekáreň, príslovky, opytovacie zámená, základné slovesá – denná rutina, predmety v miestnosti, jedlo, reštaurácia.

Rozprávanie: 120 arabských fráz na rôzne komunikačné situácie a modelové situácie.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi, ktoré sú zahrnuté v cene. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor.

Kurz arabského jazyka – mierne pokročilý, level 4

Cena: 240€ - 24 x 60 min

Rozloženie kurzu: utorok/štvrtok/18:45 - 19:45

Termíny:

Cena: 240 eur, 24 x 60 min, dva krát týždenne 90 min

Rozloženie kurzu: utorok/štvrtok/18:45 - 19:45

  Termíny: 19.9.2017 – 18.12.2017

Platba na splátky: áno, dve 

Čo sa študent naučí: genitivíne spojenie, pripojené zámená po slovesách a predložkách, základné číslovky, prítomný čas aj v rozšírených slovesných kmeňoch.

Slovná zásoba a rozprávanie: základná slovná zásoba a základné frázy v egyptskom dialekte.

Extra info: Maximálny počet študentov v skupine je 8. Na hodine používame množstvo vlastných materiálov. Na začiatku kurzu dostane každý študent prázdny šanón, ktorý do konca kurzu naplní materiálmi, ktoré sú zahrnuté v cene. Ako osnovu používame knihu Základy moderní spisovné arabštiny II. od autorov Jiří Fleissig a Charif Bahbouh. Kniha nie je zahrnutá v cene kurzu. Kurz učí slovenský lektor.  
Zaujala vás ponuka vzdelávacieho centra? Neváhajte a priamo ich kontaktujte.
Osloviť priamo firmu MiraNova

Pozrieť kontakty MiraNova