Doučovatelia v meste Gápel

Študujem na španielskom bilingválnom gymnáziu v Nitre, ovládam španielčinu ako jazyk plynule, viem toho veľa aj o španielskych zvykoch, tradíciach a histórii. Každé leto pracujem v zahraničí -…
Som študent bilingválneho gymnázia so zameraním na anglický jazyk. V minulosti som robila dobrovoľnícku činnosť, kde som pracovala s malými deťmi a v študentskom prostredí sa pohybujem neustále, tak…
Matematika bola vždy jedným z mojich najobľúbenejších predmetov. V škole rada pomôžem spolužiakom, keď si s niečím nevedia poradiť. Rada si s vami precvičím matematiku, poprípade vysvetlím…
Som študentkou 3. ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a ponúkam doučovanie slovenčiny, matematiky a geografie pre študentov základnej školy a 1. ročníka strednej školy. Kvôli momentálnej…