Doučovatelia v meste Veľký Horeš

Doučujem anglický jazyk a maďarský jazyk všetky vekové kategórie a úrovne pondelok až nedeľa v čase podľa dohody.
Mám 22 rokov a som študentkou britských a amerických štúdií v kombinácii s filozofiou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V budúcnosti by som sa rada venovala učiteľstvu. Doučovanie…