Doučovatelia predmetu švédsky jazyk

Vyučujem cudzie jazyky cez Skype – všetky úrovne od začiatočníkov až po pokročilých a aj cez víkendy. Úspešne som absolvoval štátne jazykové skúšky, certifikátové skúšky a mám adekvátne skúsenosti s…
Absolventka prekladateľstva a tlmočníctva na FiF UK, dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi, dospelými a učením.
Absolventka univerzity v Budapešti, profesionálna výtvarníčka s akreditáciou výučby výtvarných techník a kresby tiež aj vo Švédsku, doučujem podľa potreby výtvarné techniky doma alebo u záujemcu…
Doučujem švédsky jazyk od úplných začiatočníkov až po pokročilých (plynule ovládajúcich švedštinu ) . Žila som rok a pol vo Švédsku (študovala som na škole švedštinu ) každé letné prázdniny sa…