Doučovatelia predmetu 1. stupeň ZŠ

Dlhodobo pracujem ako špeciálna pedagogička so zameraním sa na žiakov s poruchami učenia. Po pracovnej dobe som ochotná venovať sa žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, ktorí potrebujú pomôcť s doučením sa…
Vyštudovala som odbor učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky. Mám prax ako učiteľka na 1. stupni ZŠ, aj ako vychovávateľka. Som kvalifikovaná trénerka spoločenských tancov. Vo vzdelávaní…