Doučovatelia predmetu chémia - zš

Som študentkou na vysokej škole v Košiciach odbore biológia - chémia :) Rada doučím študentov/žiakov tieto predmety. Na čase a mieste doučovania sa môžme kedykoľvek dohodnúť :)
Som študentkou chémie 2.ročníka bakalárskeho štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doučím chémiu pre základné aj stredné školy. Na mieste doučovania sa kľudne dohodneme.
Som študentkou na UPJŠ v Košiciach, kde študujem biológiu a chémiu.Keďže ma tieto predmety bavia, rada pomôžem žiakom/študentom, u ktorých práve tieto predmety často nepatria medzi obľúbené (hlavne…
Som študentom organickej chémie na VŠ a doučujem hlavne organickú chémiu a biochémiu.
Som učiteľ chémie a biológie na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Mám 5 ročnú prax, skúsenosti so žiakmi ZŠ s SŠ.
Vyštudovala som pedagogickú fakultu kombinácia chémia-geografia doktorát z predmetu geografia štátna skúška z ruského jazyka rada by som svoje vedomosti odovzdala ďalej študentom
Som študent na LF UPJŠ v Košiciach v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo. Počas celého môjho štúdia som sa aktívne zaujímal o biológiu a chémiu a nadobudol komplexnú znalosť týchto predmetov na…
Študujem veterinárne lekárstvo na VŠ v Brne a rada doučím predmety chémiu (ZŠ, SŠ), biochémiu (pre lakárske a farmaceutické fakulty), biológiu (všetky kategórie) a španielčinu (po kategóriu B2…
Doučujem matematiku, fyziku a chémiu.
Som študentom 4tého ročníka na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi. Mám vedomosti zo stredoškolskej aj vysokoškolskej chémie hlavne v oblasti výpočtovej a organickej chémie ale ovládam aj iné…
Dobrý deň! Som študentka VŠ prírodovedného zamerania (chémia, biológia), 3. ročník. S doučovaním mám veľa skúseností, viem pracovať s vlastnými materiálmi, školskými učebnicami, internetom....
Mám 28 rokov a som absolventkou Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre v predmetoch biologia a chemia. Rada pomozem inym studentom s tymito predmetmi, ako aj s Aj.