Doučovatelia predmetu chémia - zš

Učím 15 rokov na SŠ a s doučovaním mám dlhodobé skúsenosti. Mám veľmi dobré skúsenosti s prípravou na monitor a prijímačky - matematika - 9, ročník Pripravujem aj študentov VŠ na skúšky -…
Ahoj, som študentom španielčiny na bilingválnom gymnáziu v Žiline. Už od ZŠ sa aktívne zúčastňujem a zapájam do rôznych súťaží (Matematická a Dejepisná olympiáda, Genius Logicus - 66. v Európe,…
Momentálne som študentkou manažmentu. V minulosti som študovala biochémiu. Pomôžem s matematikou aj chémiou. Doučím aj drobcov, pomôžem s prípravou na vyučovanie. Mám skúsenosti s doučovaním detí s…
Doučujem 1-7 ročník ZŠ. Nižšie ročníky (1-4)doučím všetky vyučovacie predmety.
Ahoj! :-) Som študentkou Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor biológia. Na rok som si musela prerušiť štúdium zo zdravotníckych dôvodov, takže mám čas na doučky :) Neváhaj ma…
Bola som študentkou na STU FCHPT. Od detstva som mala v láske matematiku a predmety s tým súvisiace. Okrem iného mám rada šport, prírodu, tanec a hudbu.
Som študentkou francúzskeho biligválneho gymnázia v Banskej Bystrici, zameraného na prírodné vedy. S doučovaním mám bohaté skúsenosti už od základnej školy. Učivo podávam jednoducho, spôsob…
Som učiteľkou na bratislavskom gymnáziu a s doučovaním chémie a pripravou na VŠ a maturitu mám viac než 10 ročné skúsenosti, som srdečná, bezprostredná a trpezlivá. Snažim sa žiakom vždy výjsť v…
Som študent Gymnázia v Považskej Bystrici, mám rád chémiu, ktorou sa chcem v budúcnosti aj živiť a chcel by som ju podať pre záujemcov "ľudským" spôsobom :). Zúčastňujem sa chem. olympiád od ZŠ, čiže…
Volám sa Dominika, študujem biochémiu na Prírodovedeckej fakulte na UK. Som druháčka a momentálne sa venujem aj doučovaniu žiakov, študentov. Skúsenosti s doučovaním matematiky a chémie mám z…
Ahojte, volám sa Lina a som študentkou na VŠ a študujem manažment. Navštevovala som Pedagogickú a sociálnu akadémiu a mám skúsenosti s prácou s deťmi či už v škole alebo v poobedňajších hodinách. Už …
Zdravím, som čerstvou absolventkou bakalárskeho stupňa štúdia na pedagogickej fakulte v odbore anglický jazyk a literatúra + chémia. Ponúkam doučovanie chémie pre základné a stredné školy a tiež…