Doučovatelia predmetu francúzsky jazyk - zš

Mám absolvovanú francúzsku bilingválnu sekciu Gymnázia Metodova v Bratislave na úrovni C1, aktuálne som študentkou francúzskeho jazyka a literatúry na Masarykovej univerzite. Ponúkam doučovanie…
V Paríži žijem už 14 rokov, kde som vyštudovala Medzinárodny obchod a pracovala som v cestovnom ruchu, hotelierskom businesse (ACCOR) a zaroven prekladala pre advokátsku agentúru. Rada doucim…
Výučbe a doučovaniu sa venujem už niekoľko rokov, vyučujem súkromne ale aj v jazykovej škole, kde sa venujem výučbe anglického jazyka všetkých úrovní - od úplných začiatočníkov až po pokročilých…
Bonjour les amis, Je m'appelle Petio et je suis bilingue, français-bulgare. J'ai passé 14 ans de ma vie dans la belle ville de Marseille, située au Sud de la France où j'ai étudié et travaillé. …
Učiteľka anglického a francúzskeho jazyka (na SŠ) momentálne na materskej dovolenke. Niekoľkoročná prax s doučovaním jednotlivcov, skupín v jazykovej škole ako aj vo firmách. Momentálny spôsob…
Hello there! Salut! Už viac ako 15 rokov pomáham deťom od najútlejšieho veku ako aj dospelým aktívne si osvojiť cudzie jazyky. Vo svojich online kurzoch sa Vám budem prihovárať zo srdca Francúzska -…
Volám sa Dominika a študujem na Univerzite Karlovej, odbor Molekulární biologie a biochemie organismů. Absolvovala som 5 rokov na francúzskom bilingválnom gymnáziu, ktoré som ukončila maturitou z…
Vyštudovala som biotechnológie a potravinárske technológie, praxovala som v TT a vo Viedni na medicínskoveterinárnej univerzite VETMEDUNI. Mám viacročné skúsenosti s doučovaním biológie a chémie,…
Salut! :) Volám sa Barbora, mám 20 rokov a som študentkou posledného ročníka na francúzskom bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Úspešne som tento rok absolvovala maturitu z francúzskeho jazyka na…
Bonjour ! 😊 Francúzština je mojou srdcovou záležitosťou a verím, že aj tebe pomôžem zamilovať sa do tohto krásneho jazyka. Po 2 rokoch štúdia Lektorstva francúzskeho jazyka som absolvovala 8…
S francúzštinou som v dennom kontakte už viac ako 10 rokov. S jej štúdiom som začala na bilingválnom gymnáziu v Žiline. Vedomosti získané počas štúdia na tomto gymnáziu som prehĺbila v rámci vysokej…
Bonjour mes amis! :) Som absolventkou magisterského stupňa na Univerzite Mateja Bela. Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra. Momentálne…