Doučovatelia predmetu literárny prednes

Tri roky na hereckej škole s výučbou anglickej výslovnosti a reči ma naučili konverzovať prirodzene a na rôzne témy. Ak si chceš zlepšiť úroveň hovorenej angličtiny a pripraviť sa na pohovor alebo…