Doučovatelia predmetu pedagogika

Vyštudovala som odbor učiteľstvo histórie a učiteľstvo pedagogiky. Mám prax ako učiteľka na 1. stupni ZŠ, aj ako vychovávateľka. Som kvalifikovaná trénerka spoločenských tancov. Vo vzdelávaní…
Som čerstvou absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor: sociálna práca. Poskytujem pomoc pri záverečných prácach, oblasť - sociálna práca, pedagogika,…
Ponúkam doučovanie žiakom na prvom stupni, prípadne pomôžem s domácimi úlohami nemusí to byť žiak len na prvom stupni. Ponúkam tak tiež doučovanie z ruštiny pre začiatočníkov a zo slovenského jazyka,…
Som študentom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; aprobačné predmety - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky. Rád doučím žiakov ZŠ na akékoľvek…
Pôsobím ako učiteľ SJL na gymnáziu a ZŠ v Košiciach. Venujem sa príprave žiakov a študentov na bežné vyučovanie v škole, vysvetleniu problémových tém učiva, príprave na rôzne druhy celoštátnych…
Zdravím všetkých ! Som absolvent (história/latinčina II. stupeň). + DPŠ. Študoval som na cirkevnom gymnáziu sv. Angely Merici a následne na UK v Bratislave, Filozofická fakulta. Doučím…
Som študentkou špeciálnej pedagogiky s certifikátom FCE na rodičovskej dovolenke a rada doučím deti a mládež angličtinu rôznej úrovne, deti prvého stupňa ZŠ rôzne predmety, druhý stupeň biológiu a…
Som vyštudovaná učiteľka výtvarnej výchovy a pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave a absolventka odevného dizajnu v Trenčíne. Pripravujem žiakov na prijímacie talentové skúšky.